Wethouder Heerlen: ‘niet alles wat in geheime stukken staat is geheim’

Posted by | November 30, 2016 | Nieuws, Vanuit de fractie

‘Niet alles wat in geheime stukken staat is geheim’, vertelde de wethouder tijdens de onlangs gehouden gemeenteraadsvergadering. Aanleiding daarvoor waren zijn antwoorden op vragen gesteld tijdens de algemene beschouwingen. Vragen over het Maankwartier en de Heliostaat daarin.

Hij vertelde dat het kunstwerk Heliostaat Heerlen 500.000 euro zou gaan kosten maar nog niet overgedragen is omdat het kunstwerk defect is. Een en ander is vastgelegd in een koopovereenkomst liet hij weten. Toen vervolgens naar die koopovereenkomst werd geïnformeerd bleek deze er niet te zijn maar een en ander in de uitvoeringsovereenkomst Maankwartier te staan. Toen Hart-Leers ook die stukken opvroeg bleek de paragraaf daarover (al vele jaren) geheim liet de wethouder tijdens de raadsvergadering weten alwaar wij het onderwerp wederom aan de orde stelden.

‘Verklaart u nu publiekelijk uit geheime stukken?!’, vroeg Hart-Leers daarop. Waarop de wethouder reageerde dat niet alles wat in geheime stukken staat geheim is.

Om dat te kunnen verifiëren moet natuurlijk duidelijk zijn wat wel of niet in die geheime stukken staat. Of, andersom geredeneerd, was bijvoorbeeld duidelijk dat de Heliostaat Heerlen 500.000 euro kost en deze na oplevering een jaar garantie heeft? Nee, lijkt daarop het antwoord.

De burgemeester liet inmiddels, nadat wij hem officieel vroegen een en ander na te gaan, weten dat: ‘de mededeling van de wethouder moet worden afgezet tegen de inhoud van bijlage 17a bij de uitvoeringsovereenkomst betreffende Maankwartier, op welke bijlage bij collegebesluit van 20 december 2011 geheimhouding is gelegd.‘ en de wethouder daar niets uit openbaar maakt… Huh?!

Hart-Leers heeft momenteel een ware waslijst aan vragen over het Maankwartier (en onderdelen daarvan) open staan en voorliggen. Zo willen wij onder andere weten hoe de stad het tekort van 6,8 miljoen euro precies financiert. Uit welke middelen komen deze gelden en hoe vind concrete financiering -ten laste van de gemeentekas- van dit torenhoge tekort plaats. Ook vele andere vragen staan alweer enige tijd  open. Iets waarover de wethouder vorige week aangaf dat men hard werkt aan beantwoording ervan…