2 besloten vergaderingen in 3 dagen

Posted by | November 28, 2011 | Nieuws

Het is niet omdat de raadsleden ervoor kiezen om geheim te vergaderen, die ‘keuze’ wordt hen opgelegd door burgemeester en wethouders. Momenteel lijkt het onder geheimhouding verstrekken van informatie eerder regel dan uitzondering binnen de gemeente Heerlen. ‘Zoveel geheimen als er nu binnen de gemeente zijn waren er nog nooit’, klinkt zelfs vanuit het ambtelijk apparaat. 

Op dinsdagavond 29 november spreekt de raadscommissie ES , in beslotenheid, vanaf 20.00u. over het Mijnwaterproject. Relevante stukken liggen  -onder geheimhouding- ter inzage. Vandaar mag er niet openlijk over gesproken worden. Amper 2 dagen later staat de parkeergarage onder het Schouwburgplein op de RO agenda. Ook hierover mag alleen -in het geheim- gesproken worden. Wat er m.b.t de Schouwburgparking zo geheim is blijft tot op heden onbekend. Wat betreft de parkeergarage liggen geen stukken ter inzage maar zal slechts -in beslotenheid en onder geheimhouding- een presentatie gegeven worden. 

Hart-Leers staat voor open en eerlijke politiek, niet voor keer op keer geheimhouding en/of beslotenheid opleggen. ‘Heerlen mag best weten dat in het kader van het Mijnwaterproject de komende jaren nog vele miljoenen euro’s nodig zijn en het dan nog steeds de vraag is of het daarbij blijft. Ook mag wat ons betreft iedereen weten dat het een zeer kostbare zaak is om de parkeergarage onder het Schouwburgplein op te knappen en dat de huurovereenkomst die Heerlen nu met Q-park heeft nog tot in de jaren 2030 loopt en de inkomsten daaruit de kosten van de aanstaande grootscheepse aanpassingen aan deze parkeergarage alles behalve dekken’.