‘Politiek’ in Heerlen: van geheim naar -openbaar- naar toch weer geheim

Wellicht hebt u het raadsvoorstel ‘Maankwartier’ gezien. Een besluit dat gisteravond op de raadsagenda stond. 

Daarin stond -letterlijk- op pagina 3 van 8 de volgende zin ’De geheimhouding betreffende bijlage 17 van de UO (2011/66096) is vervallen. Dit vanwege het feit dat de uitvoering is afgerond’. 

Vraag je ‘t stuk vervolgens op, de informatie hoort immers bij een te nemen raadsbesluit, dan volgt daarop -daags voor de geplande vergadering- de volgende reactie: ‘Het stuk blijft toch geheim’(zie bijlage).

Het college beoordeelt stukken, stemt er vervolgens mee in, legt het aan de raad -via een voorafgaande raadscommissievergadering- voor maarrrr… trekt als nog, als je er naar informeert, de plotse conclusie dat iets wat van geheim naar openbaar ging, een stuk uit kennelijk 2011, toch weer geheim is.

Hart-Leers: ‘Apart dat een stuk dat vanwege het feit dat de uitvoering afgerond is toch geheim moet blijven. De enige conclusie die te trekken valt is dat men iets -willens en wetens- achterhouden moet terwijl men daar kort voordien kennelijk nog anders over dacht. Openbaar bestuur in Heerlen anno 2020. En, oh ja, diegene die er naar informeert -en wel vaker van de hoed en de rand weten wil of het naadje van de kous- beschuldigd men vervolgens -vanuit de coalitie-, zonder enig bewijs daarvoor, van een integriteitskwestie’.

Zwartmakerij pur sang. Een waar rookgordijn om -met veel poeha- af te leiden van waar het om gaat. Achterkamertjes gekonkel ‘Heerlen style’…

Ps. Over transparantie gesproken: op verzoek van Hart-Leers werd het bijgaande stuk bij de raadsagenda stukken gevoegd.

Actiepunt-190-cie.-RO_-Geheimhouding-4