Bespreking ‘schending geheimhouding’ wederom vooruitgeschoven

Posted by | April 18, 2012 | Nieuws

Gisteravond stond de politieke bespreking van het rapport over ‘de schending van geheimhouding’ op de agenda van de raadscommissie BD. Wederom werd het punt, net zoals vorige maand, niet besproken. De unanieme raadscommissie stemde er namelijk mee in om het rapport tijdens de eerst volgende BD vergadering (op 23 mei) te bespreken. Over ruim een maand dus. 


Omdat een 2e set schriftelijke raadsvragen over dit onderwerp nog niet beantwoordt was, terwijl de indiener daarvan vroeg dit voor de vergadering te doen, en tevens (zwaar?) meewoog dat de burgemeester zijn verjaardag vierde drongen zowel de commissievoorzitter als de burgemeester en indiener van de schriftelijke vragen erop aan om bespreking voor een 2e maal vooruit te schuiven. De raadscommissie had daar geen problemen mee waarna de gehele vergadering na ca. 25 minuten eindigde. 


De bespreking staat nu voor 23 mei gepland waarbij de (openbaar toegankelijke) vergadering om 19.00u. start.