Heerlen -twijfelloos- geheimste gemeente van Nederland

Posted by | October 01, 2012 | Nieuws

Vorige week maandag vernamen de raadscommissieleden Bestuur en Dienstverlening en Ruimtelijke Ontwikkeling dat op de aanstaande woensdagavond erna een geheime vergadering plaatsvond. Een vergadering waarvan het onderwerp in het geheim, tijdens de vergadering, met hen gedeeld zou worden. Vrijdagnamiddag jl. ontvingen de Heerlense raadsleden, via hun mailbox, een raadsvoorstel tot overname van Licom. Bijlagen volgen maandag zo eindigde het bericht.

Als -twijfelloos- geheimste gemeente van Nederland, immers zo mag Heerlen ondertussen gerust omschreven worden, zijn ook de toegezegde bijlagen, hoe kan het ook anders, geheim! Geheime stukken die de raadsleden nu, voor morgenavond 18.00u., bij het griffiebureau van de gemeente Heerlen kunnen inzien.

Natuurlijk Licom is van groot belang. Maar: een besluit om ruim 5 Mln. in overname te investeren (in totaliteit zelfs ruim 16 Mln.) neem je niet ‘tussen de soep en de aardappelen door’. Behoorlijke en gedegen voorbereiding is hierbij minimaal vereist, toch?

Voorbereiding, tijdens een raadscommissie, is de gebruikelijke gang van zaken. Dat sluiten burgemeester en wethouders echter in deze uit. Zij willen tijdens de reguliere raadsvergadering van morgen (waarin iedere politieke partij overigens maximaal 20 minuten totale spreektijd heeft) hun voorstel -kennelijk- ‘er door jassen’. Ongelofelijk, ongebruikelijk en onder de huidige omstandigheden meer dan kwalijk.

Wat concreet in die geheime stukken staat? Joost mag ’t weten. Dat het van groot belang is juiste besluiten te nemen en daarvoor de nodige tijd uit te trekken staat echter zondermeer als een paal boven water.

Voor de ‘politieke zomervakantie’ stemde een merendeel van de Heerlense raad voor 20 jarige geheimhouding van het Licom dossier, hierop volgt geheimhouding na geheimhouding. Ook deze zaak verdient openbaarheid. Waar schort het aan en hoe lossen we het op? Miljoenen euro’s gemeenschapsgeld zijn inmiddels in ‘Licom rook’ opgegaan. Dat terwijl de geheime handel en wandel -ondanks alles- alsmaar door gaat.

Wat ons betreft is de maat pertinent vol: deze gang van zaken moet stoppen en wel per direct!