Heerlen legt dossier koop sloop ‘t Loon onder geheimhouding ter inzage

Posted by | July 01, 2014 | Nieuws, Vanuit de fractie

loon_300Al maanden vraagt Hart-Leers om inzage in het complete dossier koop sloop ’t Loon. Na vele malen navragen ligt dit rapport nu per morgen ter inzage bleek zojuist. En u raadt het al… dat gebeurt -natuurlijk- wederom onder strikte geheimhouding.

Om zich een duidelijk en compleet beeld te kunnen vormen over de gang van zaken rondom de koop/sloop plannen van het winkelcentrum vond Hart-Leers het noodzakelijk om het complete dossier in te kunnen zien. Dat bleek helaas onmogelijk omdat burgemeester en wethouders dat niet toestonden. Nu de zaak gelopen lijkt blijkt openbare inzage echter nog steeds onmogelijk en dat is een vreemde (en slechte) zaak.

Waarom moet dit dossier -nog steeds- geheim gehouden worden? Waarom geldt dit kennelijk voor wie, wanneer, waarover of wat sprak en onder welke omstandigheden dat gebeurde?

De gemeenteraad van Heerlen doet aan openbaar bestuur luidt de stellige mening van Hart-Leers. Keer op keer weer geheimhouding opleggen maakt het uitvoeren van een -publieke- controlerende taak nagenoeg onmogelijk…