Heerlens college van B&W schendt geheimhouding

Posted by | november 06, 2014 | Nieuws, Vanuit de fractie

Die conclusie trekt Hart-Leers naar aanleiding van de begroting 2015. Een 230 pagina’s tellend stuk dat gisteren (en vandaag) op de raadsagenda staat. In de begroting 2015 wordt namelijk, op pagina 152, een bedrag genoemd dat uit geheime stukken afkomstig is zo blijkt uit antwoorden die burgemeester en wethouders op vragen van Hart-Leers gaven.

Hart-leers: ‘Nadat wij vorige week donderdagavond om verduidelijking van het bedrag vroegen gaf het college maandagnamiddag schriftelijk aan deze informatie uit de business case Mijnwater B.V. te hebben. Nadat we vervolgens naar deze business case vroegen bleek deze geheim te zijn. Dit geheime stuk ligt inmiddels sinds gisteren -onder geheimhouding- ter inzage waarbij burgemeester en wethouders bevestigden dat het door hen openbaar gemaakte getal uit die stukken afkomstig is. Later bleek echter plots, men voelde kennelijk nattigheid, dat men het bedrag van of via de Mijnwater BV vernomen had. Waarmee deze latere uitspraak haaks op eerdere schriftelijke antwoorden staat…’

Het lijkt erop dat de burgemeester zich momenteel erop beraad (en daarvoor juridisch advies inwint) over wat hiermee te moeten doen. Aangifte doen van schendig geheimhouding of…