Oproep voor geheime vergadering waarvan het onderwerp niet bekend is

Posted by | September 24, 2012 | Nieuws

Zojuist kregen de commissieleden van de raadscommissies Bestuur en Dienstverlening (BD) en Economische Structuur (ES) per e-mail de bijgaande uitnodiging (bijlage). Burgemeester en wethouders vinden het noodzakelijk om de commissieleden –op hele korte termijn- voor een geheime (extra) vergadering op te trommelen. Een vergadering waarvan het onderwerp pas ter vergadering bekend gemaakt wordt.

Hart-Leers: ‘Vorige week maandag en donderdag vonden de maandelijkse ES en BD raadscommissievergaderingen plaats. Wat er in de korte tussentijd nadien gebeurt is zodat nu, hals over kop, een extra (geheime) gecombineerde  raadscommissievergadering (waarvan het thema niet bekent is) gehouden moet worden is voor ons een raadsel.’

Binnen de gemeente Heerlen is het inmiddels schering en inslag dat belangrijke zaken niet openbaar mogen worden. De achterkamertjes van het gemeentehuis wil men kennelijk ook erg graag richting de Heerlense gemeenteraad verplaatsen. Zoals reeds vaker bepleit en uitgesproken is Hart-Leers voor maximale openheid en valt, wat ons betreft, het keer op keer weer ‘geheim houden van’  niet te rijmen met openbaar bestuur.

Daar de gemailde gemeentelijke uitnodiging (per CC) tevens gericht is aan de heer Erick Hildebrand (gemeentelijk beleidsmedewerker werkgelegenheid en sociale zaken) en deze Heerlense ambtenaar zich bezig houdt met de wet werken naar vermogen (zo meldt zijn Linked-In profiel) valt de inhoud van deze extra raadscommissiebijeenkomst wellicht, reeds enigszins, in die richting te duiden.

Extra commissie ES BD d.d. 26 september 2012