Heerlen: burgemeester en wethouders organiseren besloten raadsconferentie

Posted by | January 28, 2014 | Nieuws, Vanuit de fractie

Zojuist ontving de Heerlense gemeenteraad het volgende bericht:

‘Namens het college laat ik u alvast weten dat op aanstaande maandag 3 februari om 19.30 uur een besloten raadsconferentie in de raadszaal wordt gehouden. De uitnodiging is vanwege het besloten karakter beperkt tot de raadsleden. Het onderwerp en de reden van deze bijeenkomst zijn door de voorzitter in de laatste presidiumvergadering al vertrouwelijk aan de orde gesteld. Omdat het kort dag is, daarom nu al vast deze aankondiging. Meer informatie volgt morgen in een uitnodigingsbrief van het college.’

Hart-Leers:  ‘Openbaar bestuur in Heerlen? De zoveelste geheime vergadering is binnenkort een feit!’