Antwoorden op schriftelijke vragen ‘voormalig CBS-gebouw’ beneden alle peil

Via bijgevoegde link is de beantwoording van onze Artikel 33 vragen ‘voormalig CBS-gebouw’ te raadplegen => link. Het beantwoorden van onze vragen duurde nagenoeg 2 maanden -terwijl 30 dagen eigenlijk maximaal zijn- waarbij de ‘antwoorden’ amper ‘antwoorden’ genoemd mogen worden. 

Dik 8 jaar nadat het grote, voormalige CBS gebouw verkocht werd blijkt deze -nog steeds- ruim 30% van de gemeentelijke kantorenleegstand te vertegenwoordigen. 30.000 vierkante meters lege ruimten. Een langslepend debacle dat Heerlen tot stand bracht.

Heerlen heeft, bijvoorbeeld, geen informatie over wat de eigenaar er sinds 2012 investeerde en of dat überhaupt gebeurde. Waarbij het bestemmingsplan -nog steeds- ‘kantoor’ is en alles behalve ‘stadslandbouw’ zoals beoogd en voorgespiegeld werd. De stad beschikt over geen informatie of de plannen van voor/rond 2012 in praktijk omgezet zijn en levert daarmee het feitelijke bewijs simpelweg bij de neus genomen te zijn.

Heerlen geeft aan niet te weten of het gehele zonnedak door de provincie betaald werd. Een fikse investering zo wij begrepen.

Het fabeltje Eco Growth Centre in dit grote voormalige Rijksgebouw kwam nooit van de grond. Ondertussen int de ‘nieuwe eigenaar’ al jarenlang volop huur van Belastingdienst, Parkstad Limburg, Wozl en vele anderen. Het blijkt eerder -de kip met de gouden eieren- dan een prachtig nieuw plan met grote toegevoegde waarde voor de stad. Dat hiermee enkelen vorstelijk in het zadel geholpen zijn lijkt inmiddels ‘buiten kijf’…