Burgemeester en wethouders over voormalig CBS gebouw Heerlen: ‘Daar hebben we geen oordeel over’

Posted by | May 11, 2016 | Nieuws, Vanuit de fractie

Meer dan 30 dagen hadden burgemeester en wethouders nodig om antwoord (bijlage) te geven op vragen over het dossier voormalig CBS gebouw Heerlen. Met antwoorden als ‘daar hebben we geen oordeel over’ en verwijzingen naar andere stukken maken burgemeester en wethouders zich er wel heel gemakkelijk vanaf oordeelt Hart-Leers.

Onder andere over het standpunt dat gemeenten en anderen willens en wetens ‘om de tuin geleidt zijn c.q. valselijk geïnformeerd werden’ hebben burgemeester en wethouders ‘geen mening’. Ook over hoe men vervolgens met deze gemeentelijke partners moet omgaan blijft een menig uit. Om over concrete acties hiertegen verder ook niet te oordelen. Daarbij voelt het college zich niet ‘bij de neus genomen’ en/of ‘om de tuin geleidt’.

Ook over feiten of klinkklare leugens blijft een oordeel van burgemeester en wethouders uit…

Beantwoording vragen van dhr. R. Leers (Hart-Leers) inzake voormalig CBS complex naar aanleidin