Begeleidingscommissie onderzoek voormalig CBS-gebouw voortvarend gestart

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 5 februari jl. besloot een unanieme gemeenteraad om een begeleidingscommissie in te stellen. Een commissie bestaande uit zes raadsleden die namens de raad een onderzoek naar de belangstelling voor het voormalige CBS-gebouw instellen. Aan deze begeleidingscommissie werd door de gemeenteraad opgedragen om, onder andere, de onderzoeksvraag te formuleren.

De inmiddels ingestelde begeleidingscommissie bestaat, op voordracht vanuit coalitie en oppositie partijen, uit de raadsleden: Larik, Brauer, Petermann, Leers, Hummel en Feijen.

Tijdens haar eerste bijeenkomst, die gisteravond plaatsvond, wees een unanieme commissie de heer Feijen als voorzitter aan. Waarna de commissie haar taken en werkwijze in een notitie (bijlage) verwoordde en daarbij de onderzoeksopdracht formuleerde.

Afsluitend viel het besluit om de Rekenkamercommissie te verzoeken om het onderzoek uit te voeren. De voorzitter van de begeleidingscommissie zal hierover, op korte termijn, overleg voeren met de Rekenkamercommissie Heerlen..

Bijlage