‘Eco Growth Centre’ voormalig CBS complex Heerlen: soap van gemiste kansen, financieel verdriet en vele ‘schimmigheden’

Posted by | februari 21, 2018 | Vanuit de fractie

‘Met de rug tegen de muur en met het mes op de keel’ werd begin 2012 de verkoop van het voormalig CBS complex ‘door de Heerlense politiek gejaagd’. De vele signalen van ‘dit is niet in de haak’ en het ene na het andere inktzwarte feit dat daarbij boven water kwam werden simpelweg genegeerd en als ‘afgunst’ of ‘kwaadsprekerij’ linea recta naar de prullenmand verwezen. Keer op keer kwam, gedurende de afgelopen jaren vanaf begin 2012, meer informatie boven water terwijl politiek Heerlen ‘ziende blind en horende doof’ was (en bleef). Ondertussen werd een gigantisch kantorencomplex nagenoeg cadeau gedaan aan een, diplomatiek uitgedrukt, ‘onduidelijke firma’ en werden sindsdien miljoenen geboekt die men middels een ‘zeer lucratieve deal’ in de schoot geworpen kreeg.

Niet alleen staan momenteel nog zo’n 30.000 (!) vierkante meter van de kantorenkolos ‘voormalig CBS complex Heerlen’ leeg ook heeft het hele complex ondertussen inmiddels al vele jaren lang een behoorlijk negatieve invloed op de stad en diens omgeving. Heerlen kreunt onder een overschot aan tienduizenden meters kantoorruimte terwijl de ‘to good to be true’ plannen -die, dat spreekt voor zich, uitermate rooskleurig door de eigenaar van het complex afgeschilderd werden- nagenoeg stuk voor stuk alles behalve uitkwamen.

Daarnaast zijn er, let goed op, momenteel ver gevorderde plannen om miljoenen euro’s te investeren in en om het ‘voor een appel en een ei’ meeverkochte (concreet om en nabij de 40.000 euro!) schachtgebouw van het Nederlands Mijnmuseum dat ook binnen het gebied van dit omvangrijke kantorencomplex gevestigd is. Miljoeneninvesteringen ‘van buiten’. Alles behalve ‘eigen geld’ van de huidig pandeigenaar waarvan ook het NRC nadrukkelijk op ‘innige banden’ met een zeer hooggeplaatst lokaal ambtenaar wijst. Beoogde miljoenen investeringen (!) in of ten gunste van andermans eigendom (het voormalig CBS complex) dat men -met volledige financiering van de gemeente Heerlen- voor zo’n 464.000 euro in de schoot geworpen kreeg. Een kantorencomplex dat ondertussen voor vele miljoenen op de balans van diens eigenaar staat zo blijkt.

Overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, het WOZL, Parkstad Limburg vinden inmiddels al vele jaren lang een vaste plek in het omvangrijke complex. Ietsje verderop bouwde het CBS nieuw en staat aldaar ondertussen al jarenlang een hele vleugel (!) van dit spiksplinternieuwe gebouw ‘te huur’ en sleutel klaar voor gebruik voor eenieder die er huren wil.

Uiterst wrang is ook het feit dat de uitermate rooskleurige geschilderde ‘Eco Growth Centre’ plannen, die overigens van meet af aan veel te mooi leken om überhaupt waar te kunnen zijn, wis er waarachtig daadwerkelijk uitgevoerd hadden kunnen worden. Uitgevoerd door partijen die voorafgaand aan ‘de met nevelen omhulde verkoop van het complex’ resoluut de deur gewezen werden. Gekende partijen die wel (zeer) kapitaalkrachtig en daadkrachtig waren om de daad bij het woord te voegen.

Welk ‘spelletje’ hier gespeeld (b)lijkt bracht ook onderzoeksjournalistiek van het NRC, klip en klaar, boven water. Zie hiervoor de recente publicaties: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/11/gemeenteraad-heerlen-eist-inzage-onderzoek-cbs-complex-a1591799

Nu blijkt dat een feitenrelaas, dat diepgravende NRC journalistiek boven water haalde, sinds eind 2013 ‘in een lade van het gemeentehuis ligt’ tot op heden nimmer met politiek Heerlen gedeeld werd -maar waarvan zowel politiek als vele anderen graag kennis willen nemen- treuzelen burgemeester en wethouders ondertussen al ‘enkele weken’ voor zich uit.

Alhoewel zij aldus al minimaal ‘enkele weken’ van het bestaan van dit rapport weten (en als men gemeentelijke stukken er op na slaat feitelijk zelfs al vele jaren!) blijft publicatie c.q. vlotte openbaarmaking van ‘het feitenrelaas CBS’ uit.

Waarom -als college van B&W-  een feitenrelaas ‘van commentaar willen voorzien’ voor dat het stuk -door hen- openbaar gemaakt wordt? Feiten zijn immers feiten en niets anders. Een dergelijk stuk moet natuurlijk voor zich zelf spreken en behoeft vandaar alles behalve ‘een handleiding’ om daarmee, kennelijk, voor ‘sturing’ (en/of ‘schadebeperking’?!) te zorgen.

Nu burgemeester en wethouders, gisterenavond tegen negenen, via een raadsinformatiebrief bekend maakten ‘het feitenrelaas’ pas per volgende week (!) openbaar te willen maken luidt ook daarbij de vraag: waarom al dit ‘getreuzel en gewacht’, welk c.q. wiens belang dient dit?! Het enige belang dat telt is fatsoenlijk openbaar bestuur en daarbij open en bloot delen wat zich -ook in deze kwestie- concreet voorgedaan heeft en wie of wat hiertegen (of er voor) actie ondernomen heeft…