8 jaar na verkoop: voormalig CBS Heerlen nog steeds geen EcoGrowthCentre

Met gezwinde spoed moest de verkoop plaatsvinden het ‘plantseizoen’ was immers aanstaande. Vervolgens bleef de kantoorbestemming gehandhaafd en is ook 8 jaar (!) na verkoop van grootschalige stadslandbouw wijd en zijd niets te bekennen. Het tienduizenden meters omvattende voormalige CBS gebouw -wat voor zo’n 450.000 Euro van de hand ging- stond wel al heel snel voor meer dan 4 miljoen (!) in de boeken van diens nieuwe eigenaar ‘Walas’.

Wat gebeurde er ondertussen, welke investeringen werden gedaan? Hoe staat het omvangrijke voormalige Rijkseigendom er nu bij? Vragen, vragen en nog eens vragen terwijl velen de hele soap waarin Heerlen een hoofdrol speelde langzaamaan beginnen te vergeten.

Onder andere een voormalig directeur/gemeentesecretaris (nu thuis met behoudt van loon?) speelde een belangrijke rol. Van het toneel verdwenen net zoals enkele wethouders die toen de kar trokken. Heerlen financierde de aankoop volledig waarmee koper ’Walas’ prompt diens zilverloot zag binnen varen.

Het blijkt dat alles behalve waar gemaakt is wat men voorspiegelde terwijl een partij volop de vruchten plukt en ‘geniet van de opbrengsten’…