Brief aan Tweede Kamer vanwege ‘Kwestie verkoop voormalig CBS Rijksgebouw aan de Kloosterweg te Heerlen’

Posted by | October 21, 2015 | Nieuws, Vanuit de fractie

Heerlen, 21 oktober 2015
Geachte leden van de Tweede Kamer,

via deze weg vraag ik uw aandacht voor de kwestie verkoop voormalig CBS Rijksgebouw aan de Kloosterweg te Heerlen.

Dit voormalige Rijksgebouw werd via een ‘A B C constructie’ in 2012 door het Rijk, via de gemeente Heerlen, aan de kopende partij ‘Walas’ van de hand gedaan. Een kantorenkolos die 40.000 vierkante meter overstijgt en voor 464.000 euro verkocht werd.

Naar nu blijkt stond het voordien Rijksgebouw amper een jaar na verkoop, door het Rijk -na tussenkomst van de gemeente Heerlen-, al voor ruim 4,2 miljoen euro in de boeken van de koper en verkocht de eerste eigenaar het gebouw vrijwel direct door waaraan deze 850.000 euro aan ‘schone verdiensten’ overhield.

Ook blijkt het pand, in opdracht van de gemeente Heerlen, tegen ‘sloop van de opstallen’ getaxeerd. Dat terwijl sloop, tot op heden, niet plaatsvond. Bovendien was dit -tot 2012 zijnde Rijksgebouw- deels in verhuurde staat (ca. 8000m2 huurder Belastingdienst) en bleken de huurinkomsten circa 800.000 euro op jaarbasis. Terwijl de verkoopprijs nagenoeg de helft van dat bedrag is.

Tenminste een tweede partij diende zich aan om het Rijksvastgoed te willen kopen. Daarbij vielen bedragen in de orde van 4 tot 5 miljoen euro. Die geïnteresseerde partij werd er echter verder niet bij betrokken en naar het schijnt zelfs bewust buiten de mogelijkheden tot aankoop gehouden.

In Heerlen heeft de lokale Rekenkamer zich over deze kwestie gebogen en doen enkele lokale politieke partijen reeds geruime tijd diepgravend onderzoek.

Naar mijn mening is de belastingbetaler flink tekort gedaan en zijn wij allen vele miljoenen aan inkomsten misgelopen. Bovendien deel ik de mening dat een andere geïnteresseerde partij, die bovendien kapitaalkrachtig was, weldegelijk de in het vooruitzicht gestelde resultaten boeken kon. Resultaten die de huidige eigenaar vooralsnog niet laat zien.

De hele kwestie werd in 2012 met haast en gezwinde spoed door de gemeenteraad gejaagd. Het moest allemaal pijlsnel verlopen anders gebeurde er niets van wat in het vooruitzicht werd gesteld. Bovendien werden vele kanttekeningen over de onderneming ‘Walas’, een bedrijf dat niet of nauwelijks te duiden was, totaal in de wind geslagen.

Ik vraag u vriendelijk om deze kwestie grondig te willen bekijken. Hoe (en onder welke omstandigheden) heeft dit plaats kunnen vinden, vinden dergelijke zaken vaker plaats aangaande Rijksgebouwen die verkocht worden?

In deze zijn volop punten te vinden die allerminst goed gingen en/of juist verliepen. Een kwestie die mijns inziens uw nadrukkelijke aandacht verdient.

Minister Blok bezoekt Heerlen volgende week. Graag wil ik deze kwestie ook hem persoonlijk voorleggen en nader duiden.

Met hartelijke groeten uit Heerlen,

Roel Leers
Gemeenteraadslid namens www.hart-leers.nl te Heerlen.