Ook Imtech uitte interesse in voormalig CBS gebouw

De raadsleden Hummel, Leers en Petermann doen al geruime tijd diepgravend onderzoek naar de kwestie voormalig CBS gebouw / Walas. Vandaag kregen zij antwoord (bijlage) op de zoveelste set vragen die zij aan burgemeester en wethouders stelden.

Uit de antwoorden blijkt onder andere dat niet alleen, zoals inmiddels bekend, het Heerlense C’magne interesse in het voormalige CBS gebouw uitte maar dat ook Imtech een dergelijk signaal afgaf.


Bijlage