Betaalde Heerlen ‘Walas factuur’ ondanks NAW gegevens en inschrijving KvK onjuist waren

De vandaag (door Hart-Leers) opgevraagde facturen (bijlage) en daaraan toegevoegde (gemeentelijke) correspondentie geven inzicht in de betaling van twee ‘Walas facturen’. Facturen ter hoogte van twee maal 25.000 euro (exclusief BTW). Het (b)lijken beide uitgevoerde gemeentelijke betalingen. Betalingen ondanks dat daarbij -vooraf- bleek dat zowel naam, adres en woonplaatsgegevens en bovendien de inschrijving bij de Kamer van Koophandel onjuist waren.

De toegevoegde gemeentelijke (e-mail) correspondentie schept even veel verwarring als de ware ‘kerstboom’ aan bedrijven die rondom ‘Walas’ hangt. Wie of wat is ‘Walas’ precies en waarmee doet de gemeente Heerlen aldus feitelijk zaken?.

Bijlage