arcus

Walas genoemd bij invulling leegkomende Arcus gebouwen

Posted by | Nieuws

In het Visiedocument Herbestemming Arcus Locaties wordt Walas, uitbater van het voormalig CBS gebouw, genoemd bij mogelijke invulling van leegkomende Arcus schoolgebouwen. Opzienbarend dat Walas genoemd wordt terwijl niet geheel duidelijk is hoe het precies zit met betrekking tot het EcoGrowthCentre dat Walas in het voormalig CBS gebouw van de grond tracht te krijgen. Staat Heerlen een volgende (geheime en dik betaalde) businesscase en gemeentelijke (hypotheek)lening te wachten?

De vraag wie of wat Walas precies is werd nog niet beantwoord. Ondertussen bemoeit het bedrijf zich actief met leegkomende kerken, (winkel)leegstand in Vaals, de toekomst van de Heerlense binnenstad (Heerlen next level) en kennelijk ook met de invulling van leeg rakende Arcus (school)gebouwen. Door de bouw van de Arcus campus overbodige schoolgebouwen waarbij het uiteindelijk om 52.000 m2 overaanbod/leegstand gaat.

Het leegstandsprobleem is groot en drukt een flinke stempel op de stad. Daarbij is het wat ons betreft hoogstnoodzakelijk om ook hierbij zo degelijk mogelijke partners te betrekken zodat we alles behalve verder van huis geraken.

Morgenavond staan, op verzoek van Hart-Leers, zowel de leeg rakende Arcus (school)gebouwen als het megaproject Maankwartier op de raadscommissieagenda.

Arcus zoekt nieuwe bestemming voor leegkomende schoolgebouwen

Posted by | Nieuws

Ook onlangs informeerde Hart-Leers wederom naar de toekomst van de huidige Arcus schoolgebouwen. ‘Wat gaat met deze omvangrijke gebouwen gebeuren nadat de Arcus campus in natuurgebied Terworm in gebruik genomen is?’

Al jarenlang wacht politiek Heerlen op een toekomstplan voor de Arcus schoolgebouwen die binnen niet al te lange tijd leeg zullen staan. Onlangs bleek uit antwoorden van de wethouder dat het Arcus college kennelijk ook op dit moment nog steeds niet weet wat men aldaar zou mogen doen en dat daarbij herontwikkeling en herbestemming onder de huidige omstandigheden een zware dobber blijkt. Arcus liet daarbij kennelijk onlangs ook blijken zeker open te staan voor nieuwe projecten voor schoollocaties die binnen afzienbare tijd buiten gebruik zullen raken.

Hart-Leers: ‘Het lijkt nog steeds niet helemaal duidelijk welke precieze locaties binnenkort daadwerkelijk leeg zullen staan en over welke oppervlakten het daarbij gaat. Om aldaar de broodnodige dynamiek te behouden en leegstand en verloedering in de kiem te smoren lijkt het ons van groot belang om zo snel mogelijk met deze locaties aan de slag te gaan. Hen mag, wat ons betreft, zeker geen toekomst van langdurige leegstand treffen. Leegstand zoals o.a. het voormalige (omvangrijke) HTS gebouw aan het Bekkerveld.’

Arcus nieuwbouw dupeert Heerlen

Posted by | Nieuws

Een groot nieuw Arcus college aan de rand van de stad (Valkenburgerweg) die lege scholen in en om het stadscentrum achterlaat. Een grote nieuwe school terwijl de landelijke trend (die veel bijval krijgt) kleine zelfstandige opleidingen is. Het lijkt erop dat het Arcus nieuwbouw concept al voor de opening veroudert is en dat daarbij het leegstandsspook, dat Heerlen nu al keihard treft, met diverse grote lege scholen toeneemt.

Nog voordat het grote nieuwe Arcus open gaat staat landelijk de discussie van grote ‘scholenfabrieken’ ter discussie. Terug naar het begrijp-, en beleefbare. Duidelijkheid en niet opgaan in de massa vind landelijk veel bijval. In Heerlen holt Arcus echter achter het massale aan. Iets wat inmiddels publiekelijk achterhaald (b)lijkt.

Alle lege (momenteel nog) Arcus locaties leveren  binnen niet al te lange tijd een levenloze omgeving op. Omvangrijke lege gebouwen, geen leerlingen, docenten, ouders, ondersteunend personeel en noem maar op. Een dooie boel rondom gebouwen waarvan nog niemand weet wat ermee gebeuren moet.

Naar aanleiding van  vragen van Hart-Leers komt Heerlen in de loop van deze maand met uitsluitsel over de toekomst van huidige (nog) Arcus gebouwen. Grote schoolgebouwen die leeg zullen gaan staan. Welke plannen zijn ervoor bedacht, welk nieuw leven krijgen deze binnenkort levenloze gebouwen?

In een tijd van grote tekorten en bezuinigingen bouw Arcus ware ‘schoolfabrieken’ en laat daarbij oude locaties (hopelijk niet) ’voor oud vuil achter’. Dat is onacceptabel.

Nadat de zorgacademie bij het Atrium ziekenhuis opende bleek dat de zorgvallei, die hierop aansluiten moest, in ontwikkeling stilviel. Een grote nieuwe school ‘op een eiland’ aan de rand van de stad. Nu de grote Arcus nieuwbouw (kosten tientallen miljoenen) aan de Valkenburgerweg eraan komt lijkt de landelijke tendens juist verkleinen in plaats van vergroten en slaat men ook daarmee  de plank waarschijnlijk faliekant mis.

De nieuwe Arcus Campus brengt ons: lege schoolgebouwen in de stad, gebouwen waarvan niemand nog weet wat er mee te doen, het wegvallen van levendigheid van Arcus leerlingen en alle andere ‘Arcus mensen’ in en rondom die gebouwen en… een grote nieuwe school terwijl men landelijk liever in ‘klein, knus en beleefbaar’ denkt. Heerlen lijkt wederom de dupe te worden van ‘denken in stenen’ in plaats van druk doende zijn met wat men eigenlijk doen moet: bezig zijn met het welzijn van leerlingen en docenten en daarbij nadrukkelijk voor goed onderwijs zorgen.

Najaarsnota ‘12: problemen fundering Arcus nieuwbouw en verdubbeling kosten BMV Molenberg

Posted by | Nieuws

Deze maand staat de najaarsnota 2012 op de agenda van alle raadscommissies. Dit om volgende maand in de raadsvergadering aan de orde te komen. Al lezende door de stukken viel het een en ander op.

Onder andere de volgende passages spraken boekdelen: pagina 5 ‘Anderzijds heeft de nieuwbouw van Arcus vertraging opgelopen door onvoorziene extra bouwkundige voorzieningen ten behoeve van de fundering.’  Wat betreft Breed Maatschappelijke Voorziening (BMV) Molenberg: pagina 11 ‘De geraamde investeringskosten kwamen hierbij uit op 17,5 mln. De kostenstijging (oorspronkelijk 9 Mln. in 2009) is ontstaan door veranderde inhoudelijke inzichten en de daarbij behorende berekening op basis van het huidige programma van eisen.’

Deze gemeentelijke informatie lijkt er op te wijzen dat er inderdaad grote problemen zijn met betrekking tot de ondergrond van de Arcus nieuwbouw. Problemen die waarschijnlijk niet alleen ‘extra geld’ kosten. Wat betreft de BMV Molenberg tovert Heerlen, binnen enkele jaren na een eerdere berekening, kennelijk zomaar (bijna) 9 Mln. ‘uit de hoge hoed’. Miljoenen extra lijkt hier geen probleem terwijl onlangs speeltuin Molenberg  gesloopt werd. Een buurtvoorziening die voor een relatief klein bedrag (11.000 euro meer dan de sloopkosten ter hoogte van 19.000 euro) ‘boven jan’ was.

Nieuwbouw Arcus wederom in Tweede Kamer

Posted by | Nieuws

Onlangs debatteerde de tweede Kamer wederom over de grootschalige nieuwbouw van het Arcus College. ‘Het moet om de leerlingen en goed onderwijs gaan en niet om een blinkend onderwijspaleis’, luidt de mening van Hart-Leers. Een mening die ook in de Tweede Kamer gehoor vind. 

Bekijk deze link en lees wat Tweede Kamerlid Ton Elias tijdens de discussie naar voren bracht: http://tonelias.vvd.nl/actueel_8963/46648/

Vanmorgen meldde het Limburgs Dagblad ander opzienbarend nieuws: ‘Techniek unit vertraagd’. Nieuws in het kader van de inmiddels breed gevoerde Arcus (nieuwbouw) discussie. Zo blijkt dat gemeenten en scholen zich zorgen maken over leegstand indien Arcus de bouw van het Techniek gebouw doorzet zonder dat daar onderzoek aan vooraf gaat.

Het televisieprogramma De Slag Om Nederland (VPRO) zette enkele maanden geleden de hele kwestie nationaal in de schijnwerpers. De Tweede Kamer voerde direct daarna (en onlangs weer) discussie over de kwestie Arcus. Ook diverse andere media pikten het op.

‘Nu de hele kwestie onder een vergrootglas ligt krabben deze en gene zich kennelijk (nog) eens achter een oor. Dat is natuurlijk (alhoewel erg laat) een prima zaak’, concludeert Hart-Leers.

Onduidelijkheid over toekomst Arcus gebouwen

Posted by | Nieuws

De raadscommissie RO sprak onlangs wederom over de toekomst van de huidige 7 Arcus gebouwen. Hierin lijkt nu,  binnen amper een week, het nodige resultaat geboekt. Het Limburgs Dagblad weet vandaag te melden dat kennelijk nog voor ‘slechts’ 2 panden een invulling gezocht moet worden. 

Voor zover, tot op heden, politiek bekend zouden 2 panden langer als Arcus onderwijslocatie gebuikt worden en krijgt een ander pand zeer waarschijnlijk een onderwijsfunctie (lagere school). Op korte termijn zouden dus 4 locaties leeg geraken waarna (later) 2 anderen volgen. 

Wat betreft de leeg komende  Arcus panden belegt de gemeente Heerlen momenteel een 3-tal workshops waarbij medio september ‘12 duidelijk wordt welke toekomst deze Arcus locaties krijgen. 

Het stuk in de krant van vandaag duidt kennelijk op een forse versnelling van het proces of berust wellicht op onjuiste informatie. Om duidelijkheid te krijgen vraagt Hart-Leers de vakwethouder -per direct- naar de stand van zaken. 

Hart-Leers: ‘Het Arcus dossier staat prominent op onze agenda. Behalve dat de leegkomende gebouwen een negatieve stempel op haar omgeving drukken heeft de grote nieuwbouw aan de rand van Terworm een forse impact op haar omgeving. Wij hadden veel liever gezien dat de bestaande locaties een opknapbeurt kregen waardoor stad en Arcus haar innige band behouden, forse leegstand voorkomen wordt en het natuurgebied Terworm onaangetast blijft.’

Arcus gebouwen

Workshops over toekomst leegkomende Arcus gebouwen

Posted by | Nieuws

Tot en met september ’12 vinden diverse workshops plaats waarin de toekomst van de op termijn 7 leegkomende Arcus vestigingen op de agenda staan. Het vertrek van MBO opleider Arcus uit en om de binnenstad van Heerlen heeft een behoorlijke groei van leegstand tot gevolg. Leegstand die bovenop de reeds huidige leegstand een extra groot probleem vormt.

De Arcus nieuwbouw en het achterlaten van de diverse grote schoolgebouwen zorgt en zorgde al voor behoorlijke discussies. Behalve dat de leegstand fors toeneemt blijft ook de dagelijkse stroom van jongeren, docenten en
ondersteunend personeel uit. Dat betekent een dubbele aderlating voor het stadscentrum dat nu al te veel leegstand kent.

Raadsinformatiebrief

Renovatie Arcus gebouwen 50% goedkoper dan nieuwbouw

Posted by | Nieuws

Dat meldt het Arcus College in een brief naar de minister zo meldt Binnenlands Bestuur. Het televisie programma ‘De slag om Nederland’, dat geheel aan de Arcus nieuwbouwplannen geweid was, leverde nogal wat beroering op. De kwaliteit van het Arcusonderwijs stond volop ter discussie terwijl het megalomane nieuwbouwplan afgezet werd tegen de forse leegstand die Arcus na verhuizing achterlaat.

Hart-Leers pleit voor handhaving van Arcus op haar huidige locatie(s). Het gaat volgens de partij om goed lesgeven en iets leren van gemotiveerde docenten en niet om een spiksplinternieuw gebouw. Arcus blijkt twee keer meer aan nieuwbouw te willen uitgeven dan wat renoveren van bestaande gebouwen kost. Hieruit blijkt dat 50 miljoen euro aan onderwijsbudget in ‘stenen’ verdwijnt.

Heerlen kampt na de Arcus nieuwbouw met nog meer leegstand terwijl van de duizenden Arcus studenten straks niets meer te zien of te merken valt. Behalve dat de economische impuls van een dagelijkse stroom  aan Arcusstudenten, docenten en ondersteunend personeel straks wegvalt staan ook de forse schoolgebouwen leeg.

Arcus College heeft 63 Mln. euro in kas en hield vorig jaar 5 Mln. over

Posted by | Nieuws

Dat meldt www.betermboparkstad.nl op haar website. De site is een initiatief van verontruste inwoners van Parkstad Limburg die zich zorgen maken over het MBO onderwijs in de regio. Vooral de kwaliteit van het onderwijs dat door het Arcus College gegeven wordt baart hen grote zorgen. Met hun website bieden zij een platform om klachten te inventariseren. Daarnaast wil men aangeven welke verbeteringen noodzakelijk zijn. 

De website stelt dat het schoolbestuur van Arcus zich als projectontwikkelaar gedraagt. De site stelt bovendien dat men vooral geïnteresseerd is in nieuwbouw en niet in de leegstaande schoolgebouwen die men overal achterlaat. Dit in combinatie met beroerd onderwijs is een waar schandaal zo stellen zij. Met 10.000 deelnemers en ongeveer 700 medewerkers is het Arcus College een heuse scholenkolos, gegroeid uit een samenwerking die in de jaren ’90 ontstond na fusies van diverse MBO opleidingen.

Via de website www.hoerijkismijnschoolbestuur.nl wist de site te achterhalen dat het Arcus College vanaf 2005 tot en met 2009 gemiddeld 6 Mln. euro per jaar ‘winst’ maakte. Geld dat niet aan onderwijs besteed werd maar op een ‘spaarrekening’ terecht kwam. Als deze tendens zich in de afgelopen jaren doorzette moet het ‘spaarbankboekje’ van Arcus inmiddels tot 70 Mln. euro opgelopen zijn.

Ook op:  http://beteronderwijsnederland.net/node/8197 vallen weinig opbeurende zaken over het Arcus College te lezen. Beter Onderwijs Nederland (BON) geeft aan dat het ROC Arcus College inmiddels de rijkste ROC van Nederland is. Geld dat koste wat het kost opzij werd gezet voor de bouw van een futuristisch scholencomplex. Het onderwijs werd er niet beter op zo meldt BON: leraren moesten proefwerken niet te moeilijk maken, onbevoegde docenten met tijdelijke contracten vingen  gaten in het lesrooster op en een hele klas ging onterecht over.

Hart-Leers maakt zich al geruime tijd grote zorgen over de bouw van de nieuwe Arcus onderwijscampus. ‘Behalve dat vele grote schoolgebouwen midden in onze stad straks allemaal leeg staan verdwijnt ook de dynamiek van de vele duizenden jongeren uit het dagelijkse straatbeeld. Het moet om onderwijs en goed lesgeven gaan en niet om een prachtig fonkelnieuw gebouw’, zo stelt de partij.

Hart-Leers legt de hele kwestie nadrukkelijk aan burgemeester en wethouders voor en vraagt hen om een inhoudelijke reactie op de informatie die de partij via diverse websites boven water haalde. ‘Ook het MBO onderwijs ligt ons na aan het hart. Vandaar dringen wij erop aan om de complete kwestie uit te pluizen en prominent op de politieke agenda te zetten’.

‘De slag om Nederland’ wijdt haar 2e uitzending aan de nieuwbouw van het Arcus College. De uitzending start maandag a.s. om 20.25u. en wordt uitgezonden op Nederland 2.

Nieuwbouw Arcus scholencampus breed uitgemeten in ‘De slag om Nederland’

Posted by | Nieuws

Maandagavond jl. startte het wekelijkse televisieprogramma ‘De slag om Nederland’. Een programma dat onder andere de waanzin van bouwen voor leegstand aan de kaak stelt. In haar eerste uitzending belichtte ‘De slag om Nederland’ een gigantische kantorenkolos die leeg kwam te staan nadat de voormalige huurder (KPMG) ietsje verderop een spiksplinternieuw pand betrok. Gevolg: het oude gebouw (van 50.000m2) staat inmiddels langdurig leeg en de samenleving ‘zit met de gebakken peren’. 

Ook Heerlen kent diverse voorbeelden van dergelijke situaties. Zo zal onderwijsinstelling Arcus haar diverse opleidingen samenvoegen in een nieuwe scholencampus aan de rand van woonwijk Welten. Alle huidige Arcus gebouwen komen daardoor leeg te staan. Wat het lot van al deze lege gebouwen, bouwwerken van de nodige omvang, uiteindelijk zal zijn daarvoor valt het ergste te vrezen. Jarenlange leegstand en verloedering liggen in het verschiet. 

Hart-Leers pleit voor het handhaven van de huidige locaties en voor (her)gebruik van bestaande gebouwen. Niet verplaatsen naar een grote ‘scholenfabriek’ (ruim buiten de stad) maar middenin de samenleving blijven. Het gaat immers om iets te leren en goed onderwijs te kunnen volgen en niet om een fonkelnieuw ‘stralend’ gebouw, toch?

‘De slag om Nederland’ wijdt haar 2e uitzending aan de ‘voors en tegens’ van de grootschalige nieuwbouw van het Arcus college. Het televisieprogramma start maandag aanstaande om 20.25u. en wordt uitgezonden op Nederland 2.

Gemeenteraad legt 500 handtekeningen van ondernemers en bewoners naast zich neer

Posted by | Nieuws

Het overgrote gedeelte van de Heerlense gemeenteraad legt 500 handtekeningen van bewoner en bedrijven, die pleiten tegen de komst van de Arcus zorgacademie aan de Henri Dunantstraat (Welten), naast zich neer. Op deze wijze groeit de kloof tussen politiek en inwoners en lijkt ook de Heerlense politiek steeds verder van haar achterban te staan.

Het vaststellen van het bestemmingsplan zorgacademie maakt de weg vrij tot de komst van een nieuwe Arcus lokatie tegenover het Atrium ziekenhuis. Voorbereidende besluiten die 3 tot 5 jaar (!) geleden werden ingezet lijken ook na de opkomst van steeds meer leegstand, het wegtrekken van jongeren en vergrijzen van onze regio geen andere wending te krijgen. Jarengeleden opgestarte trajecten lijken, ondanks alle veranderingen, klakkeloos te worden voortgezet door het overgrote deel van de Heerlense politiek.

Hart-Leers werd tijdens de discussie in de raadsvergadering ‘terloops’ ervan beschuldigd mensen tegen deze besluitvorming te hebben opgehitst. Een loze beschuldiging daar een iedere betrokkene weet dat de stichting Vrije Natuur en diverse ondernemers uit het stadcentrum kartrekkers en initiatiefnemers van deze (handtekeningen)actie zijn. De vele posters die bij de ondernemers in het stadscentrum ophangen “Wij willen dat Arcus in het centrum blijft!” spreken boekdelen. Ondanks dit feit kiezen sommige politieke partijen er kennelijk liever voor om anderen ‘zwart te maken’ of ‘de zwarte piet’ toe te spelen. Dat is waarschijnlijk een heel stuk gemakkelijker dan zelf verantwoording te nemen voor de gevolgen van diens eigen daden.

Hart-Leers pleitte tijdens de discussie meermaals nadrukkelijk voor het terugverwijzen van de stukken richting raadscommissie om vervolgens daar in goed overleg een mogelijkheid te creëren om burgers, bedrijven en instellingen inspraak te geven over dit verstrekkende besluit. Die inspraak was immers tot op heden onmogelijk omdat de onlangs gehouden commissievergadering op dit specifieke agendapunt geen inspraak toe liet.

Hart-Leers pleit voor een compacte dynamische stad met een goede mix tussen oud en jong. Met een Arcus buiten de stad ontstaat behalve een forse leegstand van bestaande schoolgebouwen ook een groot gemis aan dynamiek. Jongeren verdwijnen in dat geval massaal uit het stadsbeeld. Zij nemen de bus, trein of fiets naar hun school en maken een grote boog om onze (binnen)stad terwijl vervolgens de woonwijk Welten de pineut is en alle gevolgen te verwerken krijgt.

Goed opleiden kan op elke plek, ook op de bestaande locaties dus.  

Heerlense ondernemers voeren actie om Arcus in het stadscentrum te behouden

Posted by | Nieuws

De Heerlense binnenstadsondernemers Lex Nelissen, Nico van Verseveld en Harry Eygelshoven zijn vanmiddag (woensdag 16 februari) met een actie gestart om de Arcus vestigingen in en om het stadscentrum van Heerlen te behouden. Zij onderstrepen met deze actie dat het voor de binnenstadsondernemers broodnodig is dat de dynamiek van Arcus (studenten, docenten en ondersteunend personeel) hard nodig is (en blijft!) in het koopcentrum van Parkstad.

Hart-Leers ondersteund deze actie van harte. ‘Het is immers de hoogste tijd dat zowel ondernemers als inwoners zichtbaar maken hoe belangrijk een dynamische stad is. Niks verplaatsen naar het buitengebied dat leegstand en verpaupering achterlaat’.

Bovendien weet niemand op dit moment wat met de diverse Arcuspanden gebeuren gaat indien Arcus naar een grote nieuwbouwlocatie buiten de stad verkast. Ook weet niemand welke gevolgen het zal hebben voor onze stad indien de dagelijkse stroom van studenten uit het stadsbeeld verdwijnt. Geen studenten die dagelijks van en naar hun school lopen, tussendoor winkelen of iets eten en drinken in de stad. Dat zal zeker gevolgen hebben.

Hart-Leers: ‘Wij hopen dat zo veel mogelijk binnenstadsondernemers een poster ophangen en daarmee het belang van een levendige stad onderstrepen. Arcus zorgt voor levendigheid en verjonging in onze stad en ook dat kan Heerlen echt niet missen’.

Nieuwbouw Arcus laat grote leegte achter

Posted by | Nieuws

Een grootschalige nieuwbouw van het Arcus College, aan de rand van natuurgebied Terworm, zal vele lege plekken in (en om) het Heerlense stadscentrum opleveren. Bovendien kent de wijk Welten, de plek waar men de grote Arcus nieuwbouw wil plaatsen, nu al forse verkeersoverlast (en parkeerproblemen) doordat zich er in de loop der jaren reeds de nodige onderwijsinstellingen vestigden. Hart-Leers is fel gekant tegen de komst van een Arcus Campus bij Terworm. ‘Scholen moeten volgens ons middenin de samenleving staan. Daarbij moet het niet om een sjiek gebouw maar juist om hetgeen erin gebeurt gaan: goed onderwijs dat jongeren stimuleert’.

Op vele locaties in en om het stadscentrum heeft Arcus momenteel haar opleidingen gevestigd. Veelal grote in het oog springende onderwijslocaties waarin (en waarom) van alles gebeurt. Jongeren trekken vanaf het bus- en treinstation door de stad naar hun school en doen dat in de loop van de dag nogmaals op hun weg terug. Flinke locaties met uitstraling en impact op hun buurt. Jongeren die er dagelijks zichtbaar zijn, winkels bezoeker, iets drinken en het straatbeeld verlevendigen. Valt deze dagelijkse toestroom aan jongeren weg dan vergrijst en ontgroent het stadsbeeld op slag. Dit terwijl een goede ‘mix’ tussen oud en jong juist in Heerlen, een regio die vergrijst en ontgroent, erg belangrijk is. Juist in onze regio moet ook ‘het jonge’ zichtbaar zijn en blijven.

Ook is en blijft de grote (en prangende) vraag waarvoor al die lege schoolgebouwen straks gebruikt zullen worden. Voor nieuwe woningen, kantoren of winkels?

Die zijn er natuurlijk al genoeg (en te over), bovendien staan de nodige ervan reeds langdurig leeg. Lege schoolgebouwen die de sfeer in hun directe omgeving mede (negatief) zullen gaan bepalen kunnen we echt niet bovenop de nu al ruimschoots aanwezige leegstand gebruiken.

Diverse delen van onze stad missen nog steeds de dagdagelijkse dynamiek van de diverse Hogeschool faculteiten die er voor de bouw van Hogeschool Zuyd (aan de rand van Terworm) zaten. Jongeren die het straatbeeld mede bepaalden en bovendien voor omzet in de buurten zorgden.

Hart-Leers: ‘Met de flinke problematiek die nu reeds in Welten speelt en de leegstand die door het clusteren van de diverse Arcuslocaties ontstaat zien wij de zoveelste leegloop van Heerlen ontstaan. Een grote ‘scholenfabriek’ aan de rand van de stad waarvan bijna niemand in Heerlen nog iets merkt, behalve de buurt dan… Wij hopen dat ook andere politieke partijen ons willen helpen met een ultieme poging om Arcus op haar huidige plekken te behouden en zo de dynamiek van onze stad niet nog meer uit te hollen en verder te verzwakken’.

Wilt u met eigen ogen zien welke gevolgen een Arcus unilocatie voor onze stad zal hebben bekijk dan eens de huidige Arcusplekken en stel u voor dat het overgrote merendeel van deze locaties over niet al te lange tijd ‘zielloos’ leegstaat.

Benzenraderweg 1 (College van Bestuur en Centraal Bureau Arcus), Meezenbroekerweg 5 (Unit Administratie en Handel), Klompstraat 30 (Unit Gezondheidszorg, Dienstverlening en Welzijn), Drieschstraat 1 (Dependance Driesschstraat), Diepenbrockstraat 15 en Beersdalweg 56 (Unit Educatie en Trajectbureau), Valkenburgerweg 177 (Leerwerkbedrijf ICT), Heerlenerweg 160 (Leerwerkbedrijf Horeca), Beitel 14 (Leerwerkbedrijf Techniek), Willemstraat 2 (Unit Horeca en Toerisme), Driesschstraat 1 (Opleidingen Kunst, Theater en Media), Schandelermolenweg 1 (Unit Techniek), Nieuw Eyckholt 300 (Opleidingen Procestechniek), Diepenbrockstraat 15 (Arcus/ROC Contracting BV), Diepenbrockstraat 15 (Arcus Volksuniversiteit). 

Beluister/ bekijk ook de L1 reportage

‘Heerlen’ geeft -na 12 weken- antwoord

Posted by | Nieuws

vragenBegin mei stelde Hart-Leers Art. 35 vragen over de nieuwbouw van het Arcus College. Amper enkele dagen later volgde deze reactie: ‘Daar de vragen in verband met de complexiteit van de materie en daardoor door verschillende personen beantwoord dienen te worden lukt het ons niet uw vragen binnen de gestelde termijnen te beantwoorden’. De wettelijke termijn is 30 dagen, uiteindelijk werden het 84 dagen voordat beantwoording volgde.

Natuurlijk is het mogelijk dat iets moeilijk te beantwoorden valt en dat er daarom enig speurwerk nodig is dat tijd vergt. Alle begrip daarvoor.

Echter bij de gemeente Heerlen lijkt het eerder regel dan uitzondering dat beantwoording van politieke vragen aan het college van B&W vele malen langer duurt dan de gestelde termijn van 30 dagen. De antwoorden die in dit geval vervolgens op papier gezet werden hebben een dermate diepgang dat het bovendien een hele kunst lijkt om er -12 weken- over te doen.

vraagtekensDe strekking van de antwoorden:

  1. Ons is daarvan niets bekend.
  2. Men voert het raadsbesluit van 2006 uit (grof geschetst).
  3. Zie bij antwoord op vraag 2.

‘Ons geduld met de gemeente Heerlen is inmiddels, na een 2-tal officiële klachtenprocedures en meerdere malen openlijk ter sprake brengen, op. Hoog tijd om zowel de provincie als Den Haag op deze gang van zaken te wijzen’.

Beantwoording vragen

Toezicht nieuwbouw Arcus openbaar aanbesteed

Posted by | Nieuws
ArcusHet Arcus College bereid haar nieuwbouw in Terworm voor, zo blijkt uit de aanbesteding te lezen via de link: http://www.aanbestedingskalender.nl/noticedetails.aspx?id=14aed1eb-ec29-4637-b9d0-7ca0705a8eb8&src=not
 
Het Arcus verwacht, zo valt uit deze aanbesteding op te maken, 2,5 jaar op de locatie Valkenburgerweg doende te zijn met vervolgens 1 jaar toezicht en daarnaast 1,5 jaar op Coriopolis met daarna 1 jaar nazorg. Het gaat daarbij om toezicht voor de uitvoeringsfase. Kortom: Arcus verwacht binnen enkele leerjaren te kunnen starten in haar nieuwbouwlocatie a/d Valkenburgerweg.
 
Terwijl bezwaren nog in behandeling zijn en vele zaken nog verre van duidelijk blijken zet Arcus nu blijkbaar toch al een volgende stap. Diverse vragen aan het College over de beoogde Arcus nieuwbouw blijven tot op heden onbeantwoord. Ook Art. 35 vragen van Hart-Leers, die inmiddels 11 weken op beantwoording wachten, behoren daarbij.
 
‘Wij zijn erg benieuwd naar wat deze aanbesteding precies te betekenen heeft en hoe de stand van zaken m.b.t de Arcus nieuwbouw momenteel precies is’. Vandaar heeft Hart-Leers, nogmaals, krachtig om beantwoording van haar vragen (bijlage) gevraagd. ‘Wij gaat er van uit dat het College van B&W de gemeenteraad direct van elke ontwikkeling in dit dossier op de hoogte brengt!’.

Art. 35 vragen Arcus, CBS

Beantwoording Arcus vragen ‘erg moeilijk’

Posted by | Nieuws
vraagtekensHart-Leers stelde het college van B en W, begin vorige week, enkele vragen over de beoogde Arcus Campus. Hierop volgde in het afgelopen weekend de volgende reactie:
 
‘Daar de vragen in verband met de complexiteit van de materie en daardoor door verschillende personen beantwoord dienen te worden lukt het ons niet uw vragen binnen de gestelde termijnen te beantwoorden. Naar verwachting kunt u in juni/juli een antwoord op uw vragen van ons ontvangen.’
 
Volgens ons zijn de vragen niet zo moeilijk en zouden ze ‘voordevoets’ beantwoord moeten kunnen worden. Kan het College geen antwoord geven of wil men gewoonweg (nog even…) niet?

Nieuwbouw Arcus in combinatie met leegstaand CBS gebouw?

Posted by | Nieuws
Voormalig CBS gebouwOnlangs vernam Hart-Leers het volgende: de Provincie Limburg zou niet meebetalen aan de benodigde infrastructurele aanpassingen en oplossingen. Noodzakelijkheden ter voorkoming van verkeersproblemen bij Arcus nieuwbouw aan de rand van natuurgebied Terworm. Het College van B en W zou momenteel trachten Arcus er alsnog van te overtuigen om de beoogde nieuwbouwlocatie ‘Terworm’ te laten varen. Nieuwbouw in combinatie met het leegstaande (voormalige) CBS gebouw zou daarbij inmiddels als concrete optie aangedragen zijn.
 
Redenen genoeg voor Hart-Leers om vragen te stellen aan het College van B en W. Is deze informatie juist? Zo ja, wat is de preciese stand van zaken en wanneer (en hoe) licht men de gemeenteraad hierover in?
 
Als bijlage de desbetreffende Art. 35 vragen.

Art. 35 vragen Arcus, CBS