Molenberg

Zondag (28 augustus) aanstaande: Straatmarkt Voskuilenweg (Heerlen, Molenberg) viert 21ste editie

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Zondag aanstaande (28 augustus), de laatste zondag van augustus, viert de jaarlijkse Straatmarkt op de Voskuilenweg te Heerlen (Molenberg) z’n 21ste editie. Met circa 150 marktkramen aan gebruikte spulletjes valt er ook dit jaar weer naar hartenlust te snuffelen en is alle ruimte op het onderste gedeelte van de Voskuilenweg (en op het korte gedeelte van de Holleweg) weer optimaal benut.

Wat jaren geleden begon met enkele tientallen marktkramen is uitgegroeid tot een gezellige jaarlijkse Straatmarkt die prima aangeschreven staat en bezoekers tot uit de verre omgeving trekt. ‘De markt kent zelfs een heuse wachtlijst aan deelnemers omdat er meer vraag is naar kramen dan plaats ervoor aanwezig’, voegen de enthousiaste vrijwilligers die de Straatmarkt organiseren glunderend toe. Bovendien nemen jaar na jaar weer diverse verenigingen uit de wijk deel die daarmee hun kas spekken.

Niet alleen is er een grote keus aan gebruikte goederen. Ook staat er, voor het al ruim 40 jaar bestaande café Paniek, een gezellig caféterras -met DJ- en verderop een (door Zonnebloem Molenberg) bemenst koffieterras waar pal tegenover (tegen het middaguur) een optreden van Big Band Bernadette (voormalige Harmonie Sint Bernadette Molenberg) plaatsvindt.

Midden op Straatmarkt Voskuilenweg is bovendien een static-show van oude legervoertuigen terwijl, ietsje hogerop, de carnavalsvereniging een ‘eigen markt’ pal voor haar bouwloods heeft. Scouting Amicus bemenst de goed verzorgde barbecue en spekt daarmee haar clubkas terwijl onderaan de markt de mobiele, hout gestookte pizzaoven staat die voor veel lekkers garant staat.

Bezoek zondag (28 augustus) aanstaande Straatmarkt Voskuilenweg (Heerlen, Molenberg) en beleef er -tussen 10 en 17 uur- de gezellige, gemoedelijke sfeer waarvoor deze jaarlijkse straatmarkt tot ver buiten Heerlen bekend staat. Toegang gratis!

EXIF JPEG 2.1

Najaarsnota ‘12: problemen fundering Arcus nieuwbouw en verdubbeling kosten BMV Molenberg

Posted by | Nieuws

Deze maand staat de najaarsnota 2012 op de agenda van alle raadscommissies. Dit om volgende maand in de raadsvergadering aan de orde te komen. Al lezende door de stukken viel het een en ander op.

Onder andere de volgende passages spraken boekdelen: pagina 5 ‘Anderzijds heeft de nieuwbouw van Arcus vertraging opgelopen door onvoorziene extra bouwkundige voorzieningen ten behoeve van de fundering.’  Wat betreft Breed Maatschappelijke Voorziening (BMV) Molenberg: pagina 11 ‘De geraamde investeringskosten kwamen hierbij uit op 17,5 mln. De kostenstijging (oorspronkelijk 9 Mln. in 2009) is ontstaan door veranderde inhoudelijke inzichten en de daarbij behorende berekening op basis van het huidige programma van eisen.’

Deze gemeentelijke informatie lijkt er op te wijzen dat er inderdaad grote problemen zijn met betrekking tot de ondergrond van de Arcus nieuwbouw. Problemen die waarschijnlijk niet alleen ‘extra geld’ kosten. Wat betreft de BMV Molenberg tovert Heerlen, binnen enkele jaren na een eerdere berekening, kennelijk zomaar (bijna) 9 Mln. ‘uit de hoge hoed’. Miljoenen extra lijkt hier geen probleem terwijl onlangs speeltuin Molenberg  gesloopt werd. Een buurtvoorziening die voor een relatief klein bedrag (11.000 euro meer dan de sloopkosten ter hoogte van 19.000 euro) ‘boven jan’ was.

Bewonersinitiatief flyert deur aan deur voor behoud speeltuin

Posted by | Nieuws

Het bewonersinitiatief speeltuin Molenberg houd zaterdag aanstaande een inloopbijeenkomst bij de met sloop en definitieve sluiting bedreigde speeltuin Molenberg. Een buurtspeeltuin die sinds ca. 1951 een mooie plek aan de van Waningweg kent.

De bulldozers die de gemeente Heerlen hiervoor al voor eind vorige week in wilde zetten zijn door deze buurtactie door de gemeente in allerijl afbesteld. Daarbij hebben diverse politieke partijen reeds hun interesse in deze bewonersactie laten blijken. Ook deelden buurtbewoners in de afgelopen dagen flyers (bijlage) uit en hingen de initiatiefnemers tot behoud van de speeltuin ook diverse grote posters op.

Het flyeren in de buurt bleef ook bij de gemeente Heerlen niet onopgemerkt waarna de gemeente, na eerder stilzwijgen rondom de speeltuin, daags na het flyeren van de buurtbewoners een  eigen gemeentelijke (dubbelzijdige) informatiebrief in de wijk Molenberg verspreidde.

Het bewonersinitiatief heeft de tongen losgemaakt waarbij de gemeente Heerlen vooralsnog onvermurwbaar lijkt omdat Heerlen ook in haar huis aan huis verspreidde brief hoe dan ook sloop aankondigt. Ook zodoende ziet het ernaar uit dat de aanstaande inloopbijeenkomst bij de speeltuin zeker de nodige discussie oplevert.

SOSdag

Speeltuin Molenberg weerloze prooi voor dieven en vandalen

Posted by | Nieuws

Treurig, diep treurig is het. Hekwerken en poorten verdwenen, de stoeptegels rondom het zwembad zijn weg, het terras bij het snoepwinkeltje ligt bezaait met glas, ruiten zijn ingeslagen en rolluiken opengebroken terwijl divers ‘los speelgoed’ onvindbaar is. Dit is de huidige stand van zaken bij speeltuin Molenberg. 

Zonder het met de wijk te delen besloot de wijkvereniging samen met gemeente Heerlen begin vorig jaar dat de speeltuin niet meer open ging. Buurtbewoners die er ziel en zaligheid in wilden steken werden vervolgens niet serieus genomen waarna de speeltuin op dit moment aan vandalen overgeleverd is. 

Hart-Leers: ‘Wij hebben burgemeester en wethouders meer dan eens op de mogelijkheden van speeltuin Molenberg gewezen. Toen dit, tot onze grote spijt, aan dovemans oren gericht bleek wezen we eind vorige week wederom op de belabberde staat van de speeltuin. Een trieste situatie die dag na dag verslechterd. Ondanks dat sinds maandagmorgen een brandbrief op het bureau van burgemeester en wethouders ligt gebeurt tot op heden helemaal niets.’

Eenieder die verwacht dat deze speeltuin, gemeentelijk eigendom, sowieso snel deugdelijk afgesloten wordt heeft het volledig mis. Heerlen onderneemt helemaal niets en laat daarbij haar publieke eigendommen vernielen en stelen.

‘Het is treurig, diep terug om dit te zien gebeuren. Ondanks onze vele mondelinge en schriftelijke vragen,alle waarschuwingen ten spijt en alle goede bedoelingen uit de buurt laat de gemeente Heerlen het zienderogen allemaal koud.’

Sloop speeltuin Molenberg lijkt van start gegaan

Posted by | Nieuws

Daar waar bij andere speeltuinen het speeltuinseizoen in het aanstaande paasweekeinde begint lijkt bij speeltuin Molenberg de sloop van start gegaan.


Hart-Leers trok samen met diverse buurtbewoners reeds vaker aan de bel om deze speeltuin weer een toekomst te geven. Na lange tijd niet thuis te hebben gegeven bleken het standpunt van zowel gemeente als wijkraad onvermurwbaar: de speeltuin blijft dicht en heeft geen toekomst meer. 


Nu zowel de buurt als de gemeente Heerlen inmiddels het 2e speeltuinseizoen laten passeren lijken onverlaten eigenmachtig met de sloop van de speeltuin te zijn begonnen. Zo verdwenen inmiddels delen van het hekwerk.


Wie weet wat binnenkort nog volgt indien dit geen halt toegeroepen wordt. De speeltuin voor het 2e seizoen volledig aan haar lot over laten is geen optie. Verdere sloop van de aanwezige toestellen, het hekwerk en de kantoorunits maakt de huidige situatie nog treuriger.

IJsbroeders staan ook dit jaar weer garant voor schaatsplezier

Posted by | Nieuws

Dat het enorm vriest kan niemand ontgaan zijn.  Heel Nederland is in de ban van de flinke vrieskou en dan worden natuurlijk de schaatsen ‘uit het vet’ gehaald. Ook de Heerlense wijk Molenberg ontsnapt niet aan die flinke vrieskou en dat levert binnenkort weer een prachtige ijsbaan op zo weten inmiddels velen. De IJsbroeders hebben ook nu weer de handen ineen geslagen en staan samen garant voor een machtig mooie ijsbaan. Een ijsbaan bovenop het grote geasfalteerde speelterrein gelegen direct voor de Broederschool aan de Molenbergse Kerkraderweg. 

Wat deze enthousiaste dames en heren inmiddels al enkele jaren achtereen voor elkaar spelen verdient een dikke pluim. Daar waar alle anderen rillen van de kou staan de IJsbroeders met een waterslang in hun handen het schoolplein nat te houden zodat, laagje voor laagje, een heuse -wakvrije- ijsbaan ontstaan. ‘Al binnen enkele dagen kan en mag er geschaatst worden’, zo klinkt het vanuit de goedgemutste IJsbroeders.

Jong en oud genieten jaar na jaar van de ijsbaan pal voor de Broederschool. De IJsbroeders  denken trouwens niet alleen aan het schaatsplezier maar zorgen ook  ervoor dat, tegen zeer betaalbare prijzen, iets te eten en te drinken aangeboden wordt. Kortom: haal de schaatsen ‘uit het vet’ en op naar de Molenberg!

Bekijk voor meer informatie: www.ijsbroeders.nl

Gemeente en Stichting Buurtbeheer Molenberg zetten punt achter speeltuin ‘t Bergje

Posted by | Nieuws

Als een rode draad door 2011 loopt de dit jaar niet heropende speeltuin Molenberg. Het speeltuinseizoen startte terwijl de speeltuin, die al meer dan 60 jaar bestaat, gesloten bleef. ‘Wat is er aan de hand?’, zo vroeg de buurt zich af. Hart-Leers zocht het uit en ondernam actie.

Kort nadat Hart-Leers openbaar maakte het een en ander uit te zullen zoeken volgden meer reacties uit de wijk. De heer John Bischops, een rasechte Molenbergenaar, werd mede kartrekker om er het fijne van te achterhalen en om vervolgens te proberen de speeltuin te heropenen. Het lukte niet om aan de slag te gaan en bijvoorbeeld al eens het (inmiddels heuphoge) gras te maaien en struikgewas te snoeien. Waarom lukte dat niet? Simpelweg omdat geen toegang tot de speeltuin geboden werd en contact uitbleef m.b.t de speeltuin die tot voorkort onder het beheer van Stichting Buurtbeheer Molenberg (SBM) viel.

In oktober jl. bleek dat de SBM in februari jl. (of zelfs daarvoor al) besloot dat de speeltuin gesloten bleef. Ook bleek toen al dat de gemeente Heerlen de met Europees geld gesubsidieerde geschakelde kantoorunits aan een vereniging in de wijk cadeau deed. Dit mits deze vereniging het vervoer ervan voor haar rekening nam. Verschillende mensen in de buurt weten van dit voorstel terwijl de gemeente Heerlen dit tot voorkort nog ontkende.

De SBM wilde eenieder die voor de speeltuin aan de slag zou willen gaan best inzetten voor andere doelen zo melde de wijkvoorzitter tijdens een gesprek in oktober jl. Dat was voor de mensen die de speeltuin nieuw leven wilden inblazen echter een brug te ver. ‘Wij willen voor onze speeltuin (in onze wijk) aan de slag. Terwijl die kans ons helaas niet gegeven word’, zo luidde de reactie daarop.

Read More

‘Dubbel wandelpad’ blijkt mountainbike route

Posted by | Nieuws

Onlangs melden diverse wandelaars en buurtbewoners het erg vreemd te vinden dat er een nieuw wandelpad naast het bestaande pad aangelegd was. ‘Vreemd, inderdaad’, reageerde Hart-Leers en ging vervolgens op onderzoek uit om erachter te komen wat de bedoeling was. Het duurde weliswaar enige tijd (en kostte diverse e-mails en telefoontjes) maar uiteindelijk volgde in de afgelopen week een antwoord: het blijkt om een deel van de mountainbikeroute te gaan.

Op plekken waar men verwacht dat veel wandelaars en fietsers elkaar kruisen is een extra fietsstrook aangelegd om zo lastige en gevaarlijke situaties te voorkomen melde de gemeente Heerlen aan Hart-Leers.

Dit antwoord is de uitleg voor het ‘tweebaans wandelpad’ dat vele meenden te herkennen.

In eerste instantie was het de bedoeling om deze mountainbikeroute deze maand (juli) in gebruik te nemen. Dit zal echter door omstandigheden pas medio september worden zo laat de gemeente Heerlen aan Hart-Leers weten.

80% van de 21,5 kilometer lange fietsroute is klaar zodat een ‘voorzichtig testritje’ er toch al inzit.

Als bijlage enige informatie van de gemeente Heerlen. ‘Het mysterie van de dubbele wandelpaden’ is hiermee opgelost.

Persbericht Mountainbikeroute Imstenraderbos

College zet punt achter speeltuin Molenberg

Posted by | Nieuws

Burgemeester en wethouders van Heerlen zien geen heil in een heropening van speeltuin Molenberg. Dat is de lijn waarop het college vandaag de vragen van Hart-Leers beantwoorde. ‘De speeltuin word aan haar lot overgelaten dat terwijl er in de afgelopen jaren wel flink in geïnvesteerd werd. Deze speeltuin was zelfs vorig jaar nog in bedrijf’, zo reageert Hart-Leers.

 

Medio april jl. zou de gemeente, via het welzijnswerk, begrepen hebben dat de speeltuin dit jaar niet open zou gaan. Wegens diverse problemen zou het speeltuinbestuur al sinds 2005 direct onder Stichting Buurtbeheer Molenberg vallen zo meldt de gemeente Heerlen.

 

Jarenlang subsidieerde de gemeente (ook met extra gelden) in onder andere het gebouw, het zwembad en in de toestellen. Ook werd extra geld vrijgemaakt voor begeleiding en het vinden van vrijwilligers. Omdat dit tot geen structurele verbetering leidde besloot Heerlen om geen extra middelen meer in te zetten en zich te richten op een nieuwe speeltuin die rond 2013 bij de geplande Breed Maatschappelijke Voorziening Molenberg moet ontstaan. Het was tussentijds de bedoeling om de ‘oude speeltuin’ open te houden totdat de nieuwe speeltuin klaar was. Daarbij werd tot 2011 nog reguliere subsidie aan de speeltuin verstrekt.

Read More

Laat Heerlen speeltuin Molenberg in de steek?

Posted by | Nieuws

Nadat vorige maand duidelijk werd dat de wijkraad Molenberg zowel wegens gebrek aan financiën als aan vrijwilligers speeltuin Molenberg niet opent stelde Hart-Leers hierover vragen aan burgemeester en wethouders. Vragen zoals: wat is het toekomstperspectief van deze speeltuin? Tot op heden bleef het vanuit de gemeente Heerlen helaas muisstil.

Een enthousiaste buurtbewoner melde zich bij Hart-Leers en wil graag ziel en zaligheid in de speeltuin steken. Bovendien staat hij zeer waarschijnlijk niet alleen zo klinkt het vanuit de wijk Molenberg. Hart-Leers droeg de contactgegevens van deze enthousiaste buurtbewoner direct aan de gemeente Heerlen over en kreeg als enige reactie (tot op heden) dat de sleutel van de speeltuin via het wijkbeheer te verkrijgen is en dat er, voordat de speeltuin open mag, een bewijs van goedkeuring van de toestellen moet liggen.

In de speeltuin staat het onderhoudsmateriaal klaar, men wil graag aan de slag om met grasmaaien e.d. te starten. De gemeente Heerlen laat het echter kennelijk allemaal rustig op z’n beloop, jammer. Daar waar op vele plekken vrijwilligers gezocht worden dient zich hier een concrete kans aan. Een kennismakingsgesprek om mogelijkheden te bekijken zou er op z’n minst in moeten zitten, toch?

Ongewisse toekomst voor Speeltuin Molenberg

Posted by | Nieuws

Door een tekort aan financiële middelen en een gebrek aan voldoende vrijwilligers besloot het wijkbestuur van Stichting Buurtbeheer Molenberg in overleg met het speeltuinbestuur om speeltuin ’t Bergje’ dit seizoen niet te openen. Ruim 10 uitdagende speeltoestellen staan er zodoende momenteel wezenloos bij terwijl het gras heuphoog staat. In het zwembad drijven nog wat speelattributen terwijl het bordje bij de ingang verwijst naar Europese steun waarmee de speeltuin enige tijd geleden geholpen werd.

 

Hart-Leers: ‘Welke toekomst heeft deze speeltuin, gaat de toegangspoort ooit nog open en zo nee blijven de speeltoestellen er dan gewoonweg staan totdat zon, wind en regen er niets bruikbaars van overlaten?’.

 

Ongeveer 20 jaar geleden sloot de andere speeltuin van de wijk Molenberg en bleef de aloude speeltuin aan de andere kant van de wijk alleen over. Ook deze speeltuin kende haar ‘ups and downs’ echter keer op keer weer kregen vrijwilligers het voor elkaar om de speeltuin draaiende te houden. Nu, medio 2011, lijkt daar echter een einde aan gekomen. Een mooi gelegen speeltuin aan de rand van de wijk met uitdagende toestellen en enkele gebouwen aan de rand ervan lijkt aan haar lot overgelaten.

 

‘Wat gaat met deze speeltuin gebeuren en indien iets gaat gebeuren per wanneer dan?’

 

Vele verenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers en ervaren daardoor dagelijks problemen. Speeltuin Molenberg is daar een voorbeeld van. De trieste aanblik van de speeltuin laat een onuitwisbare indruk achter.

 

Hart-Leers: ‘Laten we deze speeltuin eens als voorbeeld nemen. Hoe moet een gemeenschap met dergelijke problemen omgaan? De speeltuin gewoonweg aan haar lot overlaten of samen bespreken hoe nu verder?’ De partij denkt dat het mogelijk moet zijn om bijvoorbeeld gedurende de grote (basis)schoolvakantie de speeltuin open te kunnen houden en pleit daarom bij de gemeente Heerlen voor het op hele korte termijn in kaart brengen van de precieze toestand van deze speeltuin. Hoe zijn de diverse toestellen er precies aan toe, wat kost eventuele reparatie/ regulier onderhoud etc. etc. Bovendien denkt Hart-Leers dat maatschappelijke initiatieven zoals Baanbrekend Werk en Loon naar Werken wellicht een helpende hand kunnen toesteken.

 

Ook ziet Hart-Leers een prominente rol weggelegd voor de lokale politiek. ‘Onlangs nog werd de vraag naar een samenbindende activiteit voor de gemeenteraad gesteld. Waarom zou de gemeenteraad ook in dat licht niet samen starten met grasknippen en het opruimen van deze speeltuin? Samen, als vorm van teambuilding, de handen uit de mouwen. Waarbij het algemene thema luidt: ‘Hoe gaan we met onze voorzieningen om en hoe is het mogelijk om besturen en vrijwilligers daadkrachtig te ondersteunen zodat deze maatschappelijke voorzieningen ook in de toekomst overeind blijven’.

Voortgang breed maatschappelijke voorziening Molenberg stilgelegd?

Posted by | Nieuws

In de wijk Molenberg gonst het van de geruchten:
‘De vorderingen rondom de breed maatschappelijke voorziening (BMV) Molenberg zijn stilgelegd, zelfs de bouwtekeningen zijn teruggenomen ‘zo klinkt het.

Hart-Leers vroeg vandaar, vandaag, om opheldering over dit opmerkelijke ‘nieuws’.

  • Is het juist dat de vorderingen rondom de komst van de BMV Molenberg zijn stilgelegd?
  • Zo ja, wat is hiervan de reden?
  • Klopt het dat de uitgewerkte bouwtekeningen voor dit project terug genomen zijn?
  • Zo ja , waarom?

Mede omdat (bij gebrek aan onderwerpen!) de raadscommissie Economische Structuur niet doorgaat, verbazingwekkend zo stelt Hart-Leers , stelt de partij directe vragen omdat wachten op een eerstvolgende vergadering na circa een maand duurt.

Kortom: wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot de breed maatschappelijke voorziening Molenberg?

Buren Domushuis (Molenberg) vertrokken

Posted by | Nieuws

De huisnummers 10 en 37 zijn inmiddels onbewoond. Deze directe buren van Domus 3, het opvanghuis voor verslaafden, zijn vertrokken.

Aan het pleintje waar de in- en uitgang van Domus Molenberg ligt, vindt immers het meeste ‘Domusverkeer’ plaats.

Stroomt de woonbuurt leeg terwijl Domus volstroomt?

te huur 

Een 3e Domushuis bestaat niet

Posted by | Nieuws

Domus Oude BrunsummerwegDomushuis III (Gerard Bruningstraat, Molenberg), een huis waar circa 20 psychisch verslaafden onderdak vinden, blijkt de vervanging van Domushuis II (Oude Brunssummerweg) te zijn.

Een derde Domushuis, volgens de gemeente Heerlen en het Leger des Heils hoogst noodzakelijk, is dus helemaal niet in gebruik.

Het pand aan de Oude Brunssummerweg zou verbouwd en uitgebreid worden. De bewoners van deze Domus zouden tijdelijk in het nieuwe Domus III gehuisvest worden.

Op 2e kerstdag 2008 woedde er brand in Domus II aan de Oude Brunssummerweg. Na deze brand werd Domus II onbewoonbaar en verhuisden de bewoners enkele dagen later naar het nieuwe Domus III op de Molenberg. Vervolgens werd Domus II gesloten en is deze lokatie sinds de brand op 2e kerstdag 2008 niet meer in gebruik.

De kennelijke ‘noodzaak’ van het kunnen doorstromen van verslaafden vanuit dag- en nachtopvang ‘De Klomp’ zorgde er Riante bouwkavelsvolgens de gemeente Heerlen en het Leger des Heils voor dat er ook een derde Domushuis moest komen. Immers: I en II waren volledig in gebruik en daardoor stokte de doorstroming. Het Leger des Heils zocht en vond een derde locatie maar stuitte daarbij op flinke weerstand uit de buurt. Echter: ‘ook deze mensen moesten geholpen worden’ en dit plan voor een derde Domushuis ging door nadat een krappe meerderheid van de Heerlense gemeenteraad voor stemde.

Nu blijkt dat een 3e Domushuis feitelijk helemaal niet bestaat (dat er slechts twee Domushuizen in gebruik waren en nog steeds zijn) rijst de vraag waarom een 3e Domushuis volgens gemeente Heerlen en Leger des Heils zo dringend noodzakelijk was? Feitelijk zijn er met het openen van Domus III, op 29 december 2008, geen 3 maar (zoals ook voordien al) 2 Domushuizen in gebruik.

Domus II ?Als er echt grote nood was aan ruimte/plekken in de beide reeds bestaande Domushuizen waarom is het voormalige Domus II (Oude Brunsummerweg) dan sinds de brand in 2008 nog steeds gesloten?

Na het raadsbesluit voor de komst van een derde Domushuis ging Domus III feitelijk open terwijl Domus II kort daarvoor sloot… deze situatie blijft inmiddels bijna 1,5 jaar ongewijzigd.

Gaat het hier ‘simpelweg’ om een verhuizing/verplaatsing (of vervanging van) of wat is er nu precies aan de hand? Hart-Leers vraagt het college van B&W om uitleg over deze zaak. Immers: hier staan zaken volledig haaks op elkaar!

Domus III heet inmiddels Domus II…