College zet punt achter speeltuin Molenberg

 

Een slechte onderhoudstoestand en niet voldoen aan wettelijke regelgeving op het gebied van veiligheid zo meldt de gemeente. Het gebouw is technisch niet in orde en de toestellen zijn onveilig. Er is geen onderhoudsplan voor de toestellen bekend en Heerlen verwijst naar de verplichting van de speeltuinvereniging om de toestellen in goede staat te houden. Tijdens de jaarinspectie van 2010 werd een groot aantal gebreken geconstateerd. De herstelkosten worden op ruim 25.000 Euro geschat. Het vrijwilligerswerk bleek niet in staat om het gedurende de afgelopen jaren voor elkaar te krijgen om een goed netwerk van vrijwilligers op poten te zetten om ook zo speeltuin Molenberg weer op poten te zetten.

 

Burgemeester en wethouders zien geen mogelijkheden meer om de speeltuin te (her)openen en ramen de totale kosten van alle noodzakelijke investeringen in zowel het gebouw als in de toestellen op 40.000 tot 50.000 Euro.

 

‘Verbijsterend’, zo reageert Hart-Leers. ‘Jarenlang is er fors (en extra) in de buidel getast en geïnvesteerd om deze speeltuin weer op poten te krijgen. Het lukte niet om via een professionele vrijwilligersinstantie nieuwe mensen te werven die de speeltuin een nieuwe toekomst konden geven. Zelfs toen tijdens de keuring (medio vorig jaar) bleek dat de onderhoudstoestand ver onder de maat was bleek ook dat geen teken om actie te ondernemen. Ook de melding van april jl, de melding dat de speeltuin niet meer opende, werd kennelijk slechts voor kennisgeving aangenomen’.

 

Een toekomstplan lijkt er vooralsnog niet te zijn. Immers de gemeente Heerlen maakt er in haar beantwoording aan Hart-Leers nergens melding van. ‘Het gras staat manshoog terwijl de toestellen zonder enig onderhoud aan weer en wind overgeleverd zijn. Wacht Heerlen af totdat alles vanzelf in elkaar zakt?’.

 

Net op het moment dat er nieuw leven in de aloude speeltuin lijkt te komen en buurtbewoners zich het lot van deze meer dan 60-jarige speeltuin aantrekken lijkt de gemeente verstek te laten gaan. Hart-Leers: ‘Wij zullen naar aanleiding van de antwoordbrief van burgemeester en wethouders het gesprek met de gemeente aangaan. Wat is Heerlen concreet met deze speeltuin van plan, wat gaat er met de diverse speeltoestellen gebeuren, wat zijn de plannen voor het met Europese subsidie gebouwde onderkomen en welke precieze plannen heeft Heerlen met de speeltuingrond indien de gemeente echt geen heil meer ziet in een toekomst voor deze speeltuin?’.

Bijlage: antwoord vragen