‘Eerst slopen dan verkopen’ gesloopte kantoorunits Schaesbergerveld -na (ver)plaatsing- nu gratis verkrijgbaar via Marktplaats

Herinnert u zich nog dat de voor speeltuin Schaesbergerveld bestemde kantoorunits ‘gesloopt’ werden? Lange tijd stonden ze ‘open en bloot’ op een parkeerplaats naast de speeltuin. Nadat omwonenden aan de bel trokken -omdat de containers er al veel te lang onbeheerd stonden en er telkens vandalisme plaatsvond- werden ze prompt, nadat Hart-Leers ‘politiek aan de …
Ga door met het lezen van ‘Eerst slopen dan verkopen’ gesloopte kantoorunits Schaesbergerveld -na (ver)plaatsing- nu gratis verkrijgbaar via Marktplaats

Crisis maakt vieren van 20 jaar Kinderstad Heerlen onmogelijk

Zoals vele bedrijven is ook Kinderstad Heerlen momenteel gesloten. De vele attracties staan ‘uit’. De normaliter fonkelende lichtjes branden niet. Ondanks dit trieste feit is het vandaag 20 jaar geleden dat Kinderstad Heerlen opende en het familiebedrijf de grotendeels vervallen enorme ‘Nationale Houthandel’ loods omtoverde tot een ongekend groots overdekt speelparadijs…

Na investering van meer dan 260.000 euro sloopt Heerlen speeltuin Molenberg

Speeltuin Molenberg, inmiddels al twee speeltuinseizoenen buiten bedrijf, enigszins in orde maken zodat er weer naar hartenlust gespeeld zou kunnen worden kostte -naar schatting- circa 30.000 euro. Slopen vergt 11.000 euro waarmee een verschil van 19.000 euro over blijft. Heerlen kiest voor het ‘met de grond gelijk maken’ van deze speeltuin en ondermijnde de kans …
Ga door met het lezen van Na investering van meer dan 260.000 euro sloopt Heerlen speeltuin Molenberg

Bewonersinitiatief flyert deur aan deur voor behoud speeltuin

Het bewonersinitiatief speeltuin Molenberg houd zaterdag aanstaande een inloopbijeenkomst bij de met sloop en definitieve sluiting bedreigde speeltuin Molenberg. Een buurtspeeltuin die sinds ca. 1951 een mooie plek aan de van Waningweg kent. De bulldozers die de gemeente Heerlen hiervoor al voor eind vorige week in wilde zetten zijn door deze buurtactie door de gemeente …
Ga door met het lezen van Bewonersinitiatief flyert deur aan deur voor behoud speeltuin

Speeltuin Molenberg weerloze prooi voor dieven en vandalen

Treurig, diep treurig is het. Hekwerken en poorten verdwenen, de stoeptegels rondom het zwembad zijn weg, het terras bij het snoepwinkeltje ligt bezaait met glas, ruiten zijn ingeslagen en rolluiken opengebroken terwijl divers ‘los speelgoed’ onvindbaar is. Dit is de huidige stand van zaken bij speeltuin Molenberg.  Zonder het met de wijk te delen besloot …
Ga door met het lezen van Speeltuin Molenberg weerloze prooi voor dieven en vandalen

Heerlen wil 2 speeltuinen per stadsdeel

Al geruime tijd ijvert Hart-Leers ervoor om duidelijkheid te krijgen over de plotsklaps gesloten speeltuin Molenberg. Ondanks dat de buurt officieel van niets weet besloten burgemeester en wethouders om speeltuin Molenberg te sluiten, helemaal leeg te halen en de aanwezige kantoorcontainers aan een vereniging cadeau te doen.   Hart-Leers: ‘Na het lezen van een recentelijk verstuurde …
Ga door met het lezen van Heerlen wil 2 speeltuinen per stadsdeel

Gemeente en Stichting Buurtbeheer Molenberg zetten punt achter speeltuin ‘t Bergje

Als een rode draad door 2011 loopt de dit jaar niet heropende speeltuin Molenberg. Het speeltuinseizoen startte terwijl de speeltuin, die al meer dan 60 jaar bestaat, gesloten bleef. ‘Wat is er aan de hand?’, zo vroeg de buurt zich af. Hart-Leers zocht het uit en ondernam actie.

Kort nadat Hart-Leers openbaar maakte het een en ander uit te zullen zoeken volgden meer reacties uit de wijk. De heer John Bischops, een rasechte Molenbergenaar, werd mede kartrekker om er het fijne van te achterhalen en om vervolgens te proberen de speeltuin te heropenen. Het lukte niet om aan de slag te gaan en bijvoorbeeld al eens het (inmiddels heuphoge) gras te maaien en struikgewas te snoeien. Waarom lukte dat niet? Simpelweg omdat geen toegang tot de speeltuin geboden werd en contact uitbleef m.b.t de speeltuin die tot voorkort onder het beheer van Stichting Buurtbeheer Molenberg (SBM) viel.

In oktober jl. bleek dat de SBM in februari jl. (of zelfs daarvoor al) besloot dat de speeltuin gesloten bleef. Ook bleek toen al dat de gemeente Heerlen de met Europees geld gesubsidieerde geschakelde kantoorunits aan een vereniging in de wijk cadeau deed. Dit mits deze vereniging het vervoer ervan voor haar rekening nam. Verschillende mensen in de buurt weten van dit voorstel terwijl de gemeente Heerlen dit tot voorkort nog ontkende.

De SBM wilde eenieder die voor de speeltuin aan de slag zou willen gaan best inzetten voor andere doelen zo melde de wijkvoorzitter tijdens een gesprek in oktober jl. Dat was voor de mensen die de speeltuin nieuw leven wilden inblazen echter een brug te ver. ‘Wij willen voor onze speeltuin (in onze wijk) aan de slag. Terwijl die kans ons helaas niet gegeven word’, zo luidde de reactie daarop.

Wijkraad Molenberg geeft speeltuin terug aan gemeente

De stichting buurtbeheer Molenberg (SBM) geeft speeltuin ‘t Bergje’ terug aan de gemeente Heerlen. Dat werd zaterdagmiddag jl., tijdens een overleg in de speeltuin, duidelijk. Daarbij bleek dat het wijkbestuur deze beslissing reeds medio februari jl. nam. ‘Waarom wist de wijk dit niet en waarom werd dit niet via het wijkblad en/of de wijkwebsite bekend …
Ga door met het lezen van Wijkraad Molenberg geeft speeltuin terug aan gemeente

College zet punt achter speeltuin Molenberg

Burgemeester en wethouders van Heerlen zien geen heil in een heropening van speeltuin Molenberg. Dat is de lijn waarop het college vandaag de vragen van Hart-Leers beantwoorde. ‘De speeltuin word aan haar lot overgelaten dat terwijl er in de afgelopen jaren wel flink in geïnvesteerd werd. Deze speeltuin was zelfs vorig jaar nog in bedrijf’, zo reageert Hart-Leers.

 

Medio april jl. zou de gemeente, via het welzijnswerk, begrepen hebben dat de speeltuin dit jaar niet open zou gaan. Wegens diverse problemen zou het speeltuinbestuur al sinds 2005 direct onder Stichting Buurtbeheer Molenberg vallen zo meldt de gemeente Heerlen.

 

Jarenlang subsidieerde de gemeente (ook met extra gelden) in onder andere het gebouw, het zwembad en in de toestellen. Ook werd extra geld vrijgemaakt voor begeleiding en het vinden van vrijwilligers. Omdat dit tot geen structurele verbetering leidde besloot Heerlen om geen extra middelen meer in te zetten en zich te richten op een nieuwe speeltuin die rond 2013 bij de geplande Breed Maatschappelijke Voorziening Molenberg moet ontstaan. Het was tussentijds de bedoeling om de ‘oude speeltuin’ open te houden totdat de nieuwe speeltuin klaar was. Daarbij werd tot 2011 nog reguliere subsidie aan de speeltuin verstrekt.

Laat Heerlen speeltuin Molenberg in de steek?

Nadat vorige maand duidelijk werd dat de wijkraad Molenberg zowel wegens gebrek aan financiën als aan vrijwilligers speeltuin Molenberg niet opent stelde Hart-Leers hierover vragen aan burgemeester en wethouders. Vragen zoals: wat is het toekomstperspectief van deze speeltuin? Tot op heden bleef het vanuit de gemeente Heerlen helaas muisstil. Een enthousiaste buurtbewoner melde zich bij …
Ga door met het lezen van Laat Heerlen speeltuin Molenberg in de steek?

Ongewisse toekomst voor Speeltuin Molenberg

Door een tekort aan financiële middelen en een gebrek aan voldoende vrijwilligers besloot het wijkbestuur van Stichting Buurtbeheer Molenberg in overleg met het speeltuinbestuur om speeltuin ’t Bergje’ dit seizoen niet te openen. Ruim 10 uitdagende speeltoestellen staan er zodoende momenteel wezenloos bij terwijl het gras heuphoog staat. In het zwembad drijven nog wat speelattributen …
Ga door met het lezen van Ongewisse toekomst voor Speeltuin Molenberg