Heerlen wil 2 speeltuinen per stadsdeel

Posted by | februari 23, 2012 | Nieuws

Al geruime tijd ijvert Hart-Leers ervoor om duidelijkheid te krijgen over de plotsklaps gesloten speeltuin Molenberg. Ondanks dat de buurt officieel van niets weet besloten burgemeester en wethouders om speeltuin Molenberg te sluiten, helemaal leeg te halen en de aanwezige kantoorcontainers aan een vereniging cadeau te doen.  

Hart-Leers: ‘Na het lezen van een recentelijk verstuurde gemeentelijke brief aan Molenbergenaar John Bischops, een wijkbewoner met hart voor de speeltuin, ging ons een lichtje branden over de vreemde handelswijze van de gemeente Heerlen. Burgemeester en wethouders zijn kennelijk van plan om meer speeltuinen te sluiten. De huidige situatie in de wijk Molenberg komt hen daarbij waarschijnlijk goed van pas’.

Burgemeester en wethouders willen op termijn, zo schrijven zij in hun antwoordbrief, maximaal 2 speeltuinen per stadsdeel. Heerlen kent 4 stadsdelen vandaar zou dit betekenen dat uiteindelijk kennelijk maximaal 8 speeltuinen -in bedrijf- ‘mogen’ blijven.

‘Als de aanpak in de andere buurten (en stadsdelen) op de zelfde wijze als in de wijk Molenberg plaatsvindt dan verwachten wij veel problemen. Communicatie met de wijkbewoners vond niet plaats. Terwijl wijkbewoners, die graag als vrijwilliger voor de speeltuin aan de slag willen, afgescheept worden.’