Wijkraad Molenberg geeft speeltuin terug aan gemeente

Posted by | oktober 10, 2011 | Nieuws

De stichting buurtbeheer Molenberg (SBM) geeft speeltuin ‘t Bergje’ terug aan de gemeente Heerlen. Dat werd zaterdagmiddag jl., tijdens een overleg in de speeltuin, duidelijk. Daarbij bleek dat het wijkbestuur deze beslissing reeds medio februari jl. nam. ‘Waarom wist de wijk dit niet en waarom werd dit niet via het wijkblad en/of de wijkwebsite bekend gemaakt?’ vraagt Hart-Leers zich hardop af.

De vaste kosten die met de speeltuin gemoeid gaan, naar verluidt jaarlijks zo’n 6.000 Euro, hebben volgens de wijkraad voornamelijk met de vaste lasten van het speeltuingebouw te maken. Samen met een gebrek aan vrijwilliger is dat de voornaamste reden waarom het wijkbestuur geen toekomst in de speeltuin ziet. Ook geeft het bestuur aan dat er vele duizenden Euro’s aan de speeltuin vertimmert moeten worden voordat deze weer enigszins bruikbaar is.

Al maanden tracht Hart-Leers vrijwilligers, die zich allen spontaan meldden, de mogelijkheid te verschaffen om voor hun speeltuin aan de slag te kunnen. Omdat er echter geen sleutel voor de toegangspoort van de speeltuin beschikbaar kwam en overleg uitbleef resulteerde het een en ander uiteindelijk in een gesprek met de wijkraad dat pas zaterdagmiddag jl. plaatsvond.

‘Nu het duidelijk is dat de wijkraad de speeltuinstichting terug wil geven aan de gemeente Heerlen (en dat besluit kennelijk al vanaf medio februari jl. vaststond) bied dit mogelijk perspectief voor anderen die de speeltuinstichting nieuw leven in willen blazen. Nu de wijkraad Molenberg, medio deze week, de wethouder over hun definitieve besluit zal inlichten lijkt het ons wijs dat zo spoedig mogelijk ook de gehele wijk Molenberg over de stand van zaken m.b.t de speeltuin geïnformeerd wordt. Wat is er precies aan de hand, wie heeft (op basis waarvan) welke besluiten genomen, en welke mogelijkheden zijn er om alsnog een toekomst voor speeltuin Molenberg zeker te stellen’.

De mensen die zich recentelijk spontaan als vrijwilliger meldden wisten merendeels dat het gesprek zaterdagmiddag jl. plaatsvond. Zij haakten echter en masse af om daaraan deel te willen nemen. De reden daarvoor was even simpel als voor de hand liggend:  zij wensten niet over het sluiten (en geheel leeghalen) van de speeltuin te spreken maar willen juist een florerende toekomst (en de wijze waarop dat te bewerkstellen valt) bewerkstelligen.