Laat Heerlen speeltuin Molenberg in de steek?

Nadat vorige maand duidelijk werd dat de wijkraad Molenberg zowel wegens gebrek aan financiën als aan vrijwilligers speeltuin Molenberg niet opent stelde Hart-Leers hierover vragen aan burgemeester en wethouders. Vragen zoals: wat is het toekomstperspectief van deze speeltuin? Tot op heden bleef het vanuit de gemeente Heerlen helaas muisstil.

Een enthousiaste buurtbewoner melde zich bij Hart-Leers en wil graag ziel en zaligheid in de speeltuin steken. Bovendien staat hij zeer waarschijnlijk niet alleen zo klinkt het vanuit de wijk Molenberg. Hart-Leers droeg de contactgegevens van deze enthousiaste buurtbewoner direct aan de gemeente Heerlen over en kreeg als enige reactie (tot op heden) dat de sleutel van de speeltuin via het wijkbeheer te verkrijgen is en dat er, voordat de speeltuin open mag, een bewijs van goedkeuring van de toestellen moet liggen.

In de speeltuin staat het onderhoudsmateriaal klaar, men wil graag aan de slag om met grasmaaien e.d. te starten. De gemeente Heerlen laat het echter kennelijk allemaal rustig op z’n beloop, jammer. Daar waar op vele plekken vrijwilligers gezocht worden dient zich hier een concrete kans aan. Een kennismakingsgesprek om mogelijkheden te bekijken zou er op z’n minst in moeten zitten, toch?