Gemeente en Stichting Buurtbeheer Molenberg zetten punt achter speeltuin ‘t Bergje

Vreemd is het dat het wijk- en gemeentelijke besluit om speeltuin Molenberg niet te heropenen nooit met de wijk besproken is. Geen letter verscheen erover in het periodieke wijkblad, zelfs het wijkblad van december 2011 rept er met geen woord over.

‘Dat er besluiten genomen worden is begrijpelijk. Dat deze besluiten vervolgens niet met de wijk gedeeld worden is geen goede zaak. Immers: hoe staat de wijk er tegenover om deze speeltuin, die al meer dan 60 jaar bestaat, permanent te sluiten, alle toestellen te verwijderen en het onderkomen te verplaatsen? Niemand weet immers officieel van iets en nergens werd hiervan melding gemaakt’.

Tijdens een gesprek met de wethouder, buurtambtenaar en ambtenaar speeltuinwerk (op woensdag 14 december jl.) begrepen Hart-Leers en de heer Bischops dat de gemeente Heerlen van plan is om kleinere speelaccommodaties in de wijk te plaatsen. Daarbij is het treurig  dat zowel de buurtambtenaar als de ambtenaar speeltuinwerk kennelijk al lang van te voren negatief  ten opzichte van het openhouden van de speeltuin stonden. Ook wil de gemeente Heerlen er alsnog voor zorgen dat de wijk Molenberg over de stand van zaken geïnformeerd word.

‘Gaat het om datgene wat in de buurt speelt en buurtbewoners ervoor voelen of om hetgeen men in het gemeentehuis (be)denkt en uitvoeren wil?’, vragen de heer Bischops en Hart-Leers zich samen af.

Op de Molenberg gaan op dit moment geluiden op om een actiecomité op te richten. Nog niet eens zo gek lang geleden had de wijk 2 speeltuinen waarvan de enige die over is nu ook lijkt te verdwijnen. ‘Langzaam maar zeker zuigt de gemeente Heerlen de Molenberg leeg’, zo klinkt het in de buurt. Heerlen lijkt bovendien van plan om bestaande speeltuinen per stadsdeel te willen samenvoegen waardoor het erop lijkt dat nog meer speeltuinen het loodje zullen leggen. ‘Mochten geïnteresseerden (zoals bijvoorbeeld (groot)ouders  die vroeger zelf nog in deze speeltuin speelden) zich willen aansluiten bij een op te richten actiecomité, laat het dan gerust weten’, zo geven Hart-Leers en de heer John Bischops aan. ‘Samen staan we sterk!’

Hart-Leers: ‘Het is de hoogste tijd om het gemeentelijke speeltuinbeleid snel op de politieke agenda te zetten. Speeltuinen zijn niet alleen plekken om in een veilige omgeving te kunnen spelen maar ook plaatsen waar spelenderwijs sociaal maatschappelijk gedrag getoond (en in praktijk gebracht!) wordt.’