Bewonersinitiatief flyert deur aan deur voor behoud speeltuin

Het bewonersinitiatief speeltuin Molenberg houd zaterdag aanstaande een inloopbijeenkomst bij de met sloop en definitieve sluiting bedreigde speeltuin Molenberg. Een buurtspeeltuin die sinds ca. 1951 een mooie plek aan de van Waningweg kent.

De bulldozers die de gemeente Heerlen hiervoor al voor eind vorige week in wilde zetten zijn door deze buurtactie door de gemeente in allerijl afbesteld. Daarbij hebben diverse politieke partijen reeds hun interesse in deze bewonersactie laten blijken. Ook deelden buurtbewoners in de afgelopen dagen flyers (bijlage) uit en hingen de initiatiefnemers tot behoud van de speeltuin ook diverse grote posters op.

Het flyeren in de buurt bleef ook bij de gemeente Heerlen niet onopgemerkt waarna de gemeente, na eerder stilzwijgen rondom de speeltuin, daags na het flyeren van de buurtbewoners een  eigen gemeentelijke (dubbelzijdige) informatiebrief in de wijk Molenberg verspreidde.

Het bewonersinitiatief heeft de tongen losgemaakt waarbij de gemeente Heerlen vooralsnog onvermurwbaar lijkt omdat Heerlen ook in haar huis aan huis verspreidde brief hoe dan ook sloop aankondigt. Ook zodoende ziet het ernaar uit dat de aanstaande inloopbijeenkomst bij de speeltuin zeker de nodige discussie oplevert.

SOSdag