‘Eerst slopen dan verkopen’ gesloopte kantoorunits Schaesbergerveld -na (ver)plaatsing- nu gratis verkrijgbaar via Marktplaats

Herinnert u zich nog dat de voor speeltuin Schaesbergerveld bestemde kantoorunits ‘gesloopt’ werden? Lange tijd stonden ze ‘open en bloot’ op een parkeerplaats naast de speeltuin. Nadat omwonenden aan de bel trokken -omdat de containers er al veel te lang onbeheerd stonden en er telkens vandalisme plaatsvond- werden ze prompt, nadat Hart-Leers ‘politiek aan de …
Ga door met het lezen van ‘Eerst slopen dan verkopen’ gesloopte kantoorunits Schaesbergerveld -na (ver)plaatsing- nu gratis verkrijgbaar via Marktplaats

Heerlen wil 2 supermarkten verplaatsen naar directe omgeving van station Heerlen – De Kissel

Nadat burgemeester en wethouders vorige maand besloten om tot sluiting van de spoorwegovergang aan de Glasmijweg (MSP) te willen overgaan vroeg Hart-Leers direct de stukken hierover op. Na vele mails, telefoontjes en persoonlijk navraag doen bereikten ons gister(na)middag de stukken van dit B&W besluit (bijlage)…

Verontreiniging Glasmijterrein MSP: 415m3 meer vervuilde grond afgevoerd

l1_asbestHet bijgaande schrijven geeft aan dat de sanering van het Glasmijterrein in MSP (Meezenbroek, Schaesbergerveld en Paleming) kennelijk afgerond is. Hart-Leers vraagt zich echter af hoe het kan dat er meer grond is afgevoerd terwijl de plek waar men de meeste vervuiling leek te moeten verwijderen nagenoeg onaangetast lijkt.

Tijdens de eerste raadscommissievergadering RO (ruimtelijke ontwikkeling) na de zomervakantie benadrukte Hart-Leers nu echt wel -eindelijk- antwoord te willen krijgen op de diverse vragen die wij op 11 juni jl. hierover stelden. In de toegevoegde bijlage, die n.a.v. onze vragen verzonden werd, kunt u lezen hoe ‘de vlag’ er nu bij hangt.

MSP: college wees komst nieuwe Aldi supermarkt af

Nadat de Plus supermarkt onlangs uit hartje Meezenbroek vertrok is de wijk MSP (Meezenbroek, Schandelen en Palemig) flink in touw voor de komst van een nieuwe buurtsuper. In amper twee dagen (zaterdag en zondag jl.) haalden actieve buurtbewoners -geheel op eigen initiatief- maar liefst 900 handtekeningen op. Handtekeningen voor de snelle terugkeer voor een voor …
Ga door met het lezen van MSP: college wees komst nieuwe Aldi supermarkt af

Lees hier: waaraan inmiddels 43,3 Mln. voor krachtwijk MSP besteed werden

mijn_mspIn mei jl. stond krachtwijk MSP prominent op de raadscommissieagenda Ruimtelijke Ontwikkeling (RO). Maandagavond prijkt de wijk er wederom op. Immers: het geld voor de wijkaanpak lijkt nagenoeg op en er werden -tot en met eind 2012- ruim 43,3 Mln. euro in en aan de wijk vertimmert. Hart-Leers wilde al in mei (en ook nu, natuurlijk) graag weten waaraan al dat geld opging. De gemeente Heerlen leverde vandaar gisteren de bijgaande stukken aan.

Hart-Leers: ‘Nu niet alleen wij maar ook alle anderen -met name bewoners, instellingen en verenigingen van MSP- alles duidelijk op een rijtje kunnen zetten verwachten we maandagavond vanaf 19u. extra veel belangstelling en wellicht ook insprekers vanuit de wijk. Dan prijken de bijgaande stukken op de raadscommissieagenda en kan ook de wijk hierover publiekelijk in discussie gaan.’

Bewonersinitiatief ‘buurttuin Dobbelsteijnstraat’ (MSP): onenigheid tussen gemeente en woningcorporatie

Het is en blijft een leuk idee: van een braakliggend stuk (bouw)grond een gezellige buurttuin maken (bijlage). Nadat de werkzaamheden voortvarend van start gingen valt er nu, helaas, al enige tijd geen activiteit meer te bespeuren. Hart-Leers ging er achteraan en achterhaalde de reden ervan. Het ietwat verloederde stukje grond aan de Dobbelsteijnstraat in MSP …
Ga door met het lezen van Bewonersinitiatief ‘buurttuin Dobbelsteijnstraat’ (MSP): onenigheid tussen gemeente en woningcorporatie

Investeringswijk MSP prominent op raadscommissieagenda

Investeringswijk MSP (Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig) prijkt prominent op de aanstaande raadscommissieagenda van de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling. ‘Dat is hoogst noodzakelijk’, luidt de mening van Hart-Leers die gisteravond naar de stand van zaken in MSP informeerde en graag het fijne ervan weten wil.   Nog steeds gonst het immense bedrag van 180 miljoen door de hele …
Ga door met het lezen van Investeringswijk MSP prominent op raadscommissieagenda

MijnMSP site spontaan ‘uit de lucht’?!

Nadat Hart-Leers onlangs berichtte dat de MijnMSP website niet met een (dit weekend in de hele wijk verspreidde) nieuwsbrief overeenkwam ging de hele MSP website uit de lucht. De altijd goed toegankelijke site is nu al enige tijd onbereikbaar en dat is ronduit vreemd. Natuurlijk kan het zijn dat iets op een site niet met …
Ga door met het lezen van MijnMSP site spontaan ‘uit de lucht’?!

Nieuw winkelcentrum MSP onzeker

Hart-Leers uitte reeds eerder haar zorgen over het mogelijk afblazen van een nieuw compact winkelhart in MSP. De website mijnmsp.nl gaf de status van het project immers als 20% aan terwijl de start van de bouw al volgend jaar gepland was. De bijgaande nieuwsbrief (bijlage), die dit weekend in de wijk verspreid wordt, bied duidelijkheid: …
Ga door met het lezen van Nieuw winkelcentrum MSP onzeker

MSP: komst nieuw winkelcentrum en Breed Maatschappelijke Voorziening vertraagd en onzeker

Nog niet al te lang geleden stelde Hart-Leers de doorgang van het nieuwe winkelcentrum in MSP ter discussie. Immers: de website mijnmsp.nl gaf aan dat de stand van zaken nogal zorgelijk was. Burgemeester en wethouders namen echter, op dat moment, alle onzekerheid weg en gaven richting Hart-Leers aan dat de komst er beter uitzag dan …
Ga door met het lezen van MSP: komst nieuw winkelcentrum en Breed Maatschappelijke Voorziening vertraagd en onzeker

Stand van zaken winkelcentrum MSP

Zoals reeds aangekondigd wil Hart-Leers graag weten wat de actuele stand van zaken is met betrekking tot het nieuw te bouwen winkelcentrum in MSP. Vandaar stelde Hart-Leers deze kwestie in de maandelijkse raadsvergadering aan de orde.  De 20% op www.mijnmsp.nl geven aan dat het project in de initiatief fase zit, iets wat niet betekend dat …
Ga door met het lezen van Stand van zaken winkelcentrum MSP

Status nieuw winkelcentrum MSP 20%

Dat meld de website www.mijnmsp.nl Volgend jaar starten de bouwwerkzaamheden van een van de belangrijkste projecten van het nieuwe centrumhart zo vervolgt de site. In verband met een nieuw te bouwen winkelcentrum, in het hart van krachtwijk Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig (MSP), ontstaan  5000m2 winkeloppervlakte en 200 parkeerplaatsen. De MSP site geeft aan dat, ondanks …
Ga door met het lezen van Status nieuw winkelcentrum MSP 20%

Woningen wijken voor MSP allee

De MSP allee moet een langzaamaan verkeersverbinding dwars door de wijken Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig (MSP) worden. Bewoners van diverse woningen op  de route van deze allee moeten daarom verhuizen. Immers: hun woningen zullen, in het kader van de aanleg van deze allee, gesloopt worden zo stelt de gemeente. Dat dit behoorlijk wat onrust veroorzaakt …
Ga door met het lezen van Woningen wijken voor MSP allee

Graffitioverlast MSP (kracht- en pracht)wijk duurt voort

Onlangs nog vroeg de gemeente Heerlen, via de MSP huis-aan-huis nieuwsbrief, alle wijkbewoners om hulp in verband met vandalisme en graffitioverlast in de Heerlense krachtwijk MSP. In de eerst 6 maanden van 2010 kostte vandalisme en graffiti in MSP de gemeente Heerlen ruim 50.000 Euro zo melde de gemeente Heerlen via haar MSP nieuwsbrief. ‘Elke …
Ga door met het lezen van Graffitioverlast MSP (kracht- en pracht)wijk duurt voort

Leegstaand kerkcomplex in krachtwijk MSP gekraakt

Sinds woensdag jl. is het leegstaande kerkcomplex aan de Kasteellaan, in de Heerlense krachtwijk MSP, gekraakt. Wellicht een van de laatste panden in Heerlen dat gekraakt wordt omdat kraken per 1 oktober aanstaande officieel, per wet, verboden is. Tot enige tijd geleden huisde in de voormalige pastoorswoning kinderopvang ‘Liegebeest’, sindsdien stond de woning, die deel …
Ga door met het lezen van Leegstaand kerkcomplex in krachtwijk MSP gekraakt

Vernielingen MSP kostenpost van 50.000 Euro

De Heerlense krachtwijk Meezenbroek Schandelen en Palemig (MSP) kent momenteel een ware golf aan vernielingen die  reeds tot een kostenpost van 50.000 Euro geleidt hebben zo meldt de periodieke MSP nieuwsbrief (bijlage) die recentelijk huis-aan-huis de buurt in ging. De gemeente Heerlen vraagt jong en oud om hulp om deze golf aan baldadigheid en vandalisme …
Ga door met het lezen van Vernielingen MSP kostenpost van 50.000 Euro