MSP: komst nieuw winkelcentrum en Breed Maatschappelijke Voorziening vertraagd en onzeker

Nog niet al te lang geleden stelde Hart-Leers de doorgang van het nieuwe winkelcentrum in MSP ter discussie. Immers: de website mijnmsp.nl gaf aan dat de stand van zaken nogal zorgelijk was. Burgemeester en wethouders namen echter, op dat moment, alle onzekerheid weg en gaven richting Hart-Leers aan dat de komst er beter uitzag dan de website liet vermoeden.

De bijgaande nieuwsflits MSP geeft echter aan dat Hart-Leers het, in dit geval helaas, bij het juiste end heeft. Het nieuwe winkelcentrum staat op losse schroeven terwijl de Breed Maatschappelijke Voorziening zondermeer een stuk kleiner wordt dan verwacht. Ook het hergebruik van de voormalige kerk van Schaesbergerveld is allerminst zeker blijkt uit het schrijven (bijlage) van de gemeente Heerlen en diverse woningcorporaties.

Hart-Leers: ‘Dat Heerlen deze informatie nu alsnog eerlijk met de buurt deelt valt te prijzen. Dat hier echter, nog niet al te lang geleden, andere geluiden over naar buiten kwamen is en blijft natuurlijk een vreemde zaak’.

MSP Nieuwsflits 11