Stand van zaken winkelcentrum MSP

Posted by | March 07, 2012 | Nieuws

Zoals reeds aangekondigd wil Hart-Leers graag weten wat de actuele stand van zaken is met betrekking tot het nieuw te bouwen winkelcentrum in MSP. Vandaar stelde Hart-Leers deze kwestie in de maandelijkse raadsvergadering aan de orde. 

De 20% op www.mijnmsp.nl geven aan dat het project in de initiatief fase zit, iets wat niet betekend dat 80% onzeker is zo stak de wethouder van wal. Ook blijkt een voorlopig ontwerp van het nieuw te bouwen winkelcentrum klaar en zal dat voor de aanstaande zomer in de Heerlense politiek aan de orde komen. Tevens gaf de gemeente aan dat de Aldi ‘gestikt’ is voor het winkelcentrum en men met een 2e supermarkt in onderhandeling is. Heerlen gaat er op dit moment van uit dat de bouwwerkzaamheden volgend jaar van start gaan.

Wat betreft overleg met de aanwezige ondernemers, verspreid door de hele wijk, legde Hart-Leers de vinger op de zere plek. Het bleek dat de gemeente geen overleg met hen voerde en dat juist die insteek, een insteek om ook hen er goed en met regelmaat bij te betrekken, geen juiste vorm gekregen had. De wethouder gaf deze misser ruiterlijk toe en gaf daarbij meteen aan er voor te zorgen dat een regelmatig overleg met de ondernemers in MSP binnenkort van start gaat.

En passant gaf de wethouder ook aan dat de hele website mijnmsp.nl ‘op de schop’ gaat.