MSP Allee: ‘langzaam-aan-laan’ of racebaan

Posted by | September 02, 2015 | Nieuws, Vanuit de fractie

Op Koningsdag werd de MSP Allee feestelijk geopend. De Allee die het Schaesbergerveld via Meezenbroek met Palemig verbindt stond op die dag bol van de activiteiten. Nu klinkt vanuit de buurt dat de Allee bij tijd en wijle een racebaan is en van langzaam-aan-laan geen sprake lijkt. Kortom: hoe staat het met de Allee?

Tegen het verkeer in rijden of oerendhard langs suizen zijn klachten die ons meer dan eens, met enige regelmaat, bereiken. De vraag luidt wat hiertegen ondernomen word en hoe het een en ander beter kan.

Hart-Leers trekt de verantwoordelijken aan hun jasje en vraagt naar het hoe en wat. De kostbare Allee, waarvan menigeen zich nog steeds afvraagt of er geen andere prioriteiten in de wijk waren, heeft handenvol geld gekost en moet dan op z’n minst zo functioneren als de bedoeling was.

Beste wethouder, praat ons snel bij over de Allee. Met name over datgene wat u doet om de situatie te verbeteren.