Nieuw winkelcentrum MSP onzeker

Hart-Leers uitte reeds eerder haar zorgen over het mogelijk afblazen van een nieuw compact winkelhart in MSP. De website mijnmsp.nl gaf de status van het project immers als 20% aan terwijl de start van de bouw al volgend jaar gepland was. De bijgaande nieuwsbrief (bijlage), die dit weekend in de wijk verspreid wordt, bied duidelijkheid: de komst van het nieuwe winkelcentrum is onzeker.

De website waarmee de buurt en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden (www.mijnmsp.nl) loopt klaarblijkelijk achter. Daar valt immers nog te lezen dat zowel de Aldi als Plus supermarkt reeds voor hun komst tekenden. Dat blijkt dus niet te kloppen.

Nu deze belangrijke centrumontwikkelingen in MSP uitblijven en de investeringsbudgetten in 2014 letterlijk opdrogen zien de nabij toekomstontwikkelingen voor deze landelijke krachtwijk helaas een stuk minder dynamisch uit dan door Heerlen, tot voorkort nog, aan de wijk werd voorgehouden.

Ondertussen blijkt Heerlen voornemens om (op het voormalige Glasmij-terrein) maar liefst 97 bomen te kappen. Natuurliefhebbers en buurtbewoners bekijken op dit moment wat de precieze bedoeling daarvan is en welke stappen hiertegen ondernomen kunnen worden.

MSP Nieuwsflits 13