Lees hier: waaraan inmiddels 43,3 Mln. voor krachtwijk MSP besteed werden

mijn_mspIn mei jl. stond krachtwijk MSP prominent op de raadscommissieagenda Ruimtelijke Ontwikkeling (RO). Maandagavond prijkt de wijk er wederom op. Immers: het geld voor de wijkaanpak lijkt nagenoeg op en er werden -tot en met eind 2012- ruim 43,3 Mln. euro in en aan de wijk vertimmert. Hart-Leers wilde al in mei (en ook nu, natuurlijk) graag weten waaraan al dat geld opging. De gemeente Heerlen leverde vandaar gisteren de bijgaande stukken aan.

Hart-Leers: ‘Nu niet alleen wij maar ook alle anderen -met name bewoners, instellingen en verenigingen van MSP- alles duidelijk op een rijtje kunnen zetten verwachten we maandagavond vanaf 19u. extra veel belangstelling en wellicht ook insprekers vanuit de wijk. Dan prijken de bijgaande stukken op de raadscommissieagenda en kan ook de wijk hierover publiekelijk in discussie gaan.’

De raadscommissievergadering RO start maandagavond aanstaande om 19u. in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering is openbaar en voor eenieder vrij toegankelijk.

Plattegrond projecten in MSP medio 2013

Financiele analyse Wijkenaanpak tm 2012

Inhoud rapportage MSP 30122012

Begroting 2013 samenvatting herstructurering def