Woningen wijken voor MSP allee

De MSP allee moet een langzaamaan verkeersverbinding dwars door de wijken Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig (MSP) worden. Bewoners van diverse woningen op  de route van deze allee moeten daarom verhuizen. Immers: hun woningen zullen, in het kader van de aanleg van deze allee, gesloopt worden zo stelt de gemeente. Dat dit behoorlijk wat onrust veroorzaakt moge duidelijk zijn. Hart-Leers ontving (en ontvangt!) regelmatig berichten hierover uit MSP. Signalen waaruit blijkt dat deze sloop bewoners keihard raakt. Vandaar vroeg Hart-Leers burgemeester en wethouders, tijdens de raadscommissievergadering RO van 11 oktober jl., om een reactie en stand van zaken bericht. 

‘Inderdaad er zullen diverse woningen moeten wijken en inderdaad dit leeft nogal bij de bewoners’, zo reageerde de vakwethouder. Dat het ‘ietsje verleggen’ van de MSP allee de te slopen koop- en huurwoningen spaarde en tevens aanzienlijk minder kosten oplevert verwees de wethouder naar het rijk der fabelen.

Hart-Leers uit haar betrokkenheid met de diverse bewoners die, mochten deze plannen doorgezet worden, hun woningen moeten verlaten. De wethouder liet blijken dat het onderwerp nog wel vaker onderwerp van gesprek zal zijn. 

Hart-Leers: ‘Als bewoner ben je natuurlijk gehecht aan je huis, bovendien zijn diverse bewoners recentelijk al binnen de wijk verhuist omdat in MSP reeds de nodige sloopplannen tot uitvoering kwamen. Of deze MSP allee wel zo gewenst is als de gemeente Heerlen het stelt vragen wij ons af. Dat de betrokken bewoners belangrijke partners in deze discussie zijn, wiens stem zwaar weegt, staat wat ons betreft als een paal boven water’.