Heerlen wil speelplek MSP aanleggen maar is de met 364m2 asbest verontreinigde grond wel gesaneerd?!

l1_asbestOp de plek waar Heerlen een speelplek plant is in een U-vorm enige grond verwijdert, een hoeveelheid die alles behalve 364m2 is. In een andere hoek van het in tweeën gesplitste Glasmij terrein, een stuk waar parkeerplekken voorzien zijn, is wel behoorlijk gesaneerd. Een sanering in verband met zogenaamde ‘Paks’. Kortom: hoe zit het met de omvangrijke asbestsanering of bouwt Heerlen een speelplek op met asbestverontreinigde grond zodat binnenkort gelijksoortige problemen als in de Passart en andere delen van MSP de kop op steken?

Het mag niet zo zijn dat omwille van het doorgaan van een project veiligheid ter zijde geschoven word vandaar wil Hart-Leers graag weten hoe de vlag erbij hangt. Heeft een complete sanering plaatsgevonden en zo ja waarom werd dan maar een relatief klein gedeelte verwijdert en bleef het daar -vooralsnog- bij?

Bekijk de concrete plannen via: http://www.mijnmsp.nl/wat-gebeurt-er-nu/start-aanleg-glasmijterrein