Investeringswijk MSP prominent op raadscommissieagenda

Investeringswijk MSP (Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig) prijkt prominent op de aanstaande raadscommissieagenda van de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling. ‘Dat is hoogst noodzakelijk’, luidt de mening van Hart-Leers die gisteravond naar de stand van zaken in MSP informeerde en graag het fijne ervan weten wil.

 

Nog steeds gonst het immense bedrag van 180 miljoen door de hele stad. Een gigantisch bedrag dat aan de wijk MSP verspijkert zou worden. Is dat bedrag een eigen leven gaan leiden? Hoeveel is en wordt feitelijk aan de buurt besteed en waaraan gaan deze gelden op?

 

Wat te doen nu ook de buurtsuper ermee stopt en het nieuw geplande wijkwinkelcentrum er zeer waarschijnlijk niet komt. Hoe zit het met de breed maatschappelijke voorziening (BMV) waarvan onlangs bleek dat het voormalige kerkgebouw van Schaesbergerveld er geen deel van zal uitmaken. Dit omdat deze BMV behoorlijk in omvang afneemt. Klopt het dat de busverbindingen in MSP flink achteruitgaan en de enige pinautomaat in de wijk binnenkort verdwijnt?

 

Hart-Leers: ‘Ook wij kunnen er inmiddels geen pijl meer op trekken hoe de momentele plannen er uit zien, wat nog in de pen zit of definitief van tafel is. Van uit de buurt bereiken ons behoorlijk veel signalen dat de wijk graag weten wil waaraan men toe is en wat er nu wel of niet gebeurt. Het is een groot project waarin veel toezeggingen gedaan zijn. Wij vinden het van belang dat niet alleen politiek Heerlen maar vooral de inwoners van MSP, het verenigingsleven en de bedrijvigheid in de buurt weet hoe de vlag erbij hangt en juichen een diepgaande, hoogst noodzakelijke, inhoudelijke bespreking van investeringswijk MSP van harte toe.’

 

Investeringswijk MSP staat op de RO raadscommissieagenda van dinsdag 21 mei aanstaande. Deze openbare vergadering start om 19.00u. in de raadszaal van het gemeentehuis.