Bewonersinitiatief ‘buurttuin Dobbelsteijnstraat’ (MSP): onenigheid tussen gemeente en woningcorporatie

Het is en blijft een leuk idee: van een braakliggend stuk (bouw)grond een gezellige buurttuin maken (bijlage). Nadat de werkzaamheden voortvarend van start gingen valt er nu, helaas, al enige tijd geen activiteit meer te bespeuren. Hart-Leers ging er achteraan en achterhaalde de reden ervan.

Het ietwat verloederde stukje grond aan de Dobbelsteijnstraat in MSP lag er al geruime tijd achteloos bij. Na de sloop van enkele woningen aldaar gebeurde er niets. Dat terwijl de omliggende straten en woningen er inmiddels weer mooi bijliggen. Ook de vijver en omgeving kregen een flinke opknapbeurt. Het buurtplan om van dit ‘onbestemde stukje’ buurt een buurttuin te maken viel in goede aarde. Na diverse malen te zijn gaan kijken viel Hart-Leers op dat na een voortvarende start er al enige tijd niets meer gebeurt. Wat is daarvan de reden vroegen wij ons af.

Vandaag werd duidelijk dat de werkzaamheden stilliggen. Klaarblijkelijk omdat de gemeente Heerlen het stukje grond wil ombestemmen zodat er niet meer gebouwd kan worden. Dat blijkt tegen het zere been van de woningcorporatie die eigenaar ervan is. Als je samen voortvarend van start gaat en de hele buurt over de plannen informeert dan mag je er van uit gaan dat ‘de zaakjes’ voordien goed besproken, geregeld en duidelijk zijn. Dat (b)lijkt nu dus niet zo te zijn.

Hart-Leers roept burgemeester en wethouders op om de gedane belofte en toezegging aan de buurt na te komen en er zo snel mogelijk voor te zorgen dat de werkzaamheden weer opgestart kunnen worden. ‘Gemeente en woningcorporatie moeten samen pal achter het verbeteren van de stad en al zijn buurten staan. Ook vandaar is het wat ons betreft onbegrijpelijk dat er dit soort onenigheden tussen dermate belangrijke buurtpartners bestaan’, zo besluit Hart-Leers.

Bijlage