Heerlen wil 2 supermarkten verplaatsen naar directe omgeving van station Heerlen – De Kissel

Nadat burgemeester en wethouders vorige maand besloten om tot sluiting van de spoorwegovergang aan de Glasmijweg (MSP) te willen overgaan vroeg Hart-Leers direct de stukken hierover op. Na vele mails, telefoontjes en persoonlijk navraag doen bereikten ons gister(na)middag de stukken van dit B&W besluit (bijlage). Niet alleen wordt hierdoor meer duidelijk over het sluiten van de spoorwegovergang ook blijkt dat de stad van plan is om 2 bestaande supermarkten  naar de directe omgeving van ‘De Kissel’ te willen verplaatsen.

Als je het gebied nader bekijkt zou dat zomaar kunnen betekenen dat de stad van plan is om op de plek van de voormalige Plieger loodsen en van/op het aansluitende voormalige Vlietjonge terrein spiksplinternieuwe supermarkten te laten verrijzen. Te meer omdat in de plannen het bestaande fiets- en voetpad -dat die locatie letterlijk doorsnijdt- vervalt.

Onlangs werden de beide voormalige Pliegerloodsen aan de eigenaar van C-mill verkocht. Terwijl deze inmiddels wist dat diens eerdere plannen voor een skatebaan aldaar de komende twee jaar zeer waarschijnlijk niet van de grond zullen komen. Reden daarvoor is dat de gemeente besloot om de bestaande skatehal op de Kaldeborn zeker nog voor die periode op de bestaande plek te handhaven.

Hart-Leers:  ‘Het zal toch vast en zeker niet zo zijn dat in deze, achter de schermen, een spel gespeeld werd waarbij men de Lidl van de Molenberg en de Albert Heijn van het Schandelerboord op een nieuwe locatie bij station De Kissel wil laten samengaan. Dit zijn immers de 2 meest nabij gelegen supermarkten in de omgeving van dit station. Als dat zo is blijft de Molenberg met een nagenoeg leeg buurtwinkelcentrum achter en luidt daarbij de vraag welke toekomst voor de grote Albert Heijn locatie aan het Schandelerboord in het verschiet ligt.’

Hart-Leers woonde gisteravond een bewonersbijeenkomst van omwonenden van het spoor bij. De bewoners die de ontwikkelingen al geruime tijd actief volgen wisten nagenoeg niets van bijgaande plannen en/of van de status er van. Dit terwijl toch zeer regelmatig overleg plaatsvind. Hart-Leers achterhaalde de informatie via de besluitenlijst van burgemeester en wethouders en deelde deze vervolgens direct actief met de buurt.

Nu het er op lijkt dat de stad een nieuwe weg wil aanleggen, spoorwegovergang De Kissel wil afsluiten en men de bestaande nabije fietstunnel wil vernieuwen/verbreden zodat zowel auto- als fietsverkeer er door kunnen luidt de vraag: hoe deze plannen in de buurt ontvangen worden en wat dit concreet betekend voor een goede, werkbare ontsluiting van met name de wijk Schaesbergerveld.

Net zoals de buurt hebben ook wij nogal wat vragen over dit collegebesluit en zijn wij erg benieuwd naar hoe en wanneer burgemeester en wethouders hierover niet alleen met de buurt/directe omgeving maar ook met ons, ‘politiek Heerlen’, aan de slag gaan.

Opheffen spoorwegovergang Glas Mij weg_3.docx[10218] Tekening toekomstige situatie ‘De Kissel’