Ook gemeente informeert omwonenden Glasmijterrein

De gemeente Heerlen informeert in de loop van  -vandaag- middels de bijgevoegde nieuwsflits MSP de omwonenden van het Glasmijterrein. Daar waar de verantwoordelijk wethouder eerder n.a.v. vragen van Hart-Leers aangaf ‘een dag of 14’ nodig te hebben om hen te informeren kan dit, nadat Hart-Leers alle direct omwonenden van het Glasmijterrein middels de gemeentelijke memo …
Ga door met het lezen van Ook gemeente informeert omwonenden Glasmijterrein

364m3 asbestverontreiniging aangetroffen op voormalig Glasmijterrein (MSP)

Tijdens de maandelijkse raadscommissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) van 11 december vorig jaar informeerde Hart-Leers erna of en zo ja welke verontreiniging op het voormalige Glasmijterrein in MSP aangetroffen was. Toen tijdens de daarop volgende vergadering van 15 januari jl. nog geen antwoord gegeven  was antwoordde de wethouder -na herhaald informeren door Hart-Leers- : dat er …
Ga door met het lezen van 364m3 asbestverontreiniging aangetroffen op voormalig Glasmijterrein (MSP)