Ook gemeente informeert omwonenden Glasmijterrein

Posted by | February 22, 2013 | Nieuws

De gemeente Heerlen informeert in de loop van  -vandaag- middels de bijgevoegde nieuwsflits MSP de omwonenden van het Glasmijterrein. Daar waar de verantwoordelijk wethouder eerder n.a.v. vragen van Hart-Leers aangaf ‘een dag of 14’ nodig te hebben om hen te informeren kan dit, nadat Hart-Leers alle direct omwonenden van het Glasmijterrein middels de gemeentelijke memo informeerde, alsnog deze week.

Leg de memo (bijlage) die de raadscommissie RO, op aandringen van Hart-Leers, dinsdagmiddag jl. ontving gerust eens naast het stuk (bijlage) dat de buurt om het Glasmijterrein in de loop van vandaag ontvangt. Ontdekt u enig verschil?

Hart-Leers is opgetogen erover de buurt rondom het Glasmijterrein zo snel mogelijk (kort nadat politiek Heerlen het wist) middels de gemeentelijke memo en het daaraan toegevoegde bericht van onze website duidelijk geïnformeerd te hebben. Onze stadsgenoten hebben er immers gewoonweg recht op om precies te weten wat er aan de hand is. Onnodig lang op informatie wachten vinden wij uit den boze..

Memo CieRO st v zaken Glasmij

MSP Nieuwsflits Glasmijterrein