Ongewisse toekomst voor Speeltuin Molenberg

Door een tekort aan financiële middelen en een gebrek aan voldoende vrijwilligers besloot het wijkbestuur van Stichting Buurtbeheer Molenberg in overleg met het speeltuinbestuur om speeltuin ’t Bergje’ dit seizoen niet te openen. Ruim 10 uitdagende speeltoestellen staan er zodoende momenteel wezenloos bij terwijl het gras heuphoog staat. In het zwembad drijven nog wat speelattributen terwijl het bordje bij de ingang verwijst naar Europese steun waarmee de speeltuin enige tijd geleden geholpen werd.

 

Hart-Leers: ‘Welke toekomst heeft deze speeltuin, gaat de toegangspoort ooit nog open en zo nee blijven de speeltoestellen er dan gewoonweg staan totdat zon, wind en regen er niets bruikbaars van overlaten?’.

 

Ongeveer 20 jaar geleden sloot de andere speeltuin van de wijk Molenberg en bleef de aloude speeltuin aan de andere kant van de wijk alleen over. Ook deze speeltuin kende haar ‘ups and downs’ echter keer op keer weer kregen vrijwilligers het voor elkaar om de speeltuin draaiende te houden. Nu, medio 2011, lijkt daar echter een einde aan gekomen. Een mooi gelegen speeltuin aan de rand van de wijk met uitdagende toestellen en enkele gebouwen aan de rand ervan lijkt aan haar lot overgelaten.

 

‘Wat gaat met deze speeltuin gebeuren en indien iets gaat gebeuren per wanneer dan?’

 

Vele verenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers en ervaren daardoor dagelijks problemen. Speeltuin Molenberg is daar een voorbeeld van. De trieste aanblik van de speeltuin laat een onuitwisbare indruk achter.

 

Hart-Leers: ‘Laten we deze speeltuin eens als voorbeeld nemen. Hoe moet een gemeenschap met dergelijke problemen omgaan? De speeltuin gewoonweg aan haar lot overlaten of samen bespreken hoe nu verder?’ De partij denkt dat het mogelijk moet zijn om bijvoorbeeld gedurende de grote (basis)schoolvakantie de speeltuin open te kunnen houden en pleit daarom bij de gemeente Heerlen voor het op hele korte termijn in kaart brengen van de precieze toestand van deze speeltuin. Hoe zijn de diverse toestellen er precies aan toe, wat kost eventuele reparatie/ regulier onderhoud etc. etc. Bovendien denkt Hart-Leers dat maatschappelijke initiatieven zoals Baanbrekend Werk en Loon naar Werken wellicht een helpende hand kunnen toesteken.

 

Ook ziet Hart-Leers een prominente rol weggelegd voor de lokale politiek. ‘Onlangs nog werd de vraag naar een samenbindende activiteit voor de gemeenteraad gesteld. Waarom zou de gemeenteraad ook in dat licht niet samen starten met grasknippen en het opruimen van deze speeltuin? Samen, als vorm van teambuilding, de handen uit de mouwen. Waarbij het algemene thema luidt: ‘Hoe gaan we met onze voorzieningen om en hoe is het mogelijk om besturen en vrijwilligers daadkrachtig te ondersteunen zodat deze maatschappelijke voorzieningen ook in de toekomst overeind blijven’.