Najaarsnota ‘12: problemen fundering Arcus nieuwbouw en verdubbeling kosten BMV Molenberg

Posted by | september 17, 2012 | Nieuws

Deze maand staat de najaarsnota 2012 op de agenda van alle raadscommissies. Dit om volgende maand in de raadsvergadering aan de orde te komen. Al lezende door de stukken viel het een en ander op.

Onder andere de volgende passages spraken boekdelen: pagina 5 ‘Anderzijds heeft de nieuwbouw van Arcus vertraging opgelopen door onvoorziene extra bouwkundige voorzieningen ten behoeve van de fundering.’  Wat betreft Breed Maatschappelijke Voorziening (BMV) Molenberg: pagina 11 ‘De geraamde investeringskosten kwamen hierbij uit op 17,5 mln. De kostenstijging (oorspronkelijk 9 Mln. in 2009) is ontstaan door veranderde inhoudelijke inzichten en de daarbij behorende berekening op basis van het huidige programma van eisen.’

Deze gemeentelijke informatie lijkt er op te wijzen dat er inderdaad grote problemen zijn met betrekking tot de ondergrond van de Arcus nieuwbouw. Problemen die waarschijnlijk niet alleen ‘extra geld’ kosten. Wat betreft de BMV Molenberg tovert Heerlen, binnen enkele jaren na een eerdere berekening, kennelijk zomaar (bijna) 9 Mln. ‘uit de hoge hoed’. Miljoenen extra lijkt hier geen probleem terwijl onlangs speeltuin Molenberg  gesloopt werd. Een buurtvoorziening die voor een relatief klein bedrag (11.000 euro meer dan de sloopkosten ter hoogte van 19.000 euro) ‘boven jan’ was.