Een 3e Domushuis bestaat niet

Posted by | april 16, 2010 | Nieuws

Domus Oude BrunsummerwegDomushuis III (Gerard Bruningstraat, Molenberg), een huis waar circa 20 psychisch verslaafden onderdak vinden, blijkt de vervanging van Domushuis II (Oude Brunssummerweg) te zijn.

Een derde Domushuis, volgens de gemeente Heerlen en het Leger des Heils hoogst noodzakelijk, is dus helemaal niet in gebruik.

Het pand aan de Oude Brunssummerweg zou verbouwd en uitgebreid worden. De bewoners van deze Domus zouden tijdelijk in het nieuwe Domus III gehuisvest worden.

Op 2e kerstdag 2008 woedde er brand in Domus II aan de Oude Brunssummerweg. Na deze brand werd Domus II onbewoonbaar en verhuisden de bewoners enkele dagen later naar het nieuwe Domus III op de Molenberg. Vervolgens werd Domus II gesloten en is deze lokatie sinds de brand op 2e kerstdag 2008 niet meer in gebruik.

De kennelijke ‘noodzaak’ van het kunnen doorstromen van verslaafden vanuit dag- en nachtopvang ‘De Klomp’ zorgde er Riante bouwkavelsvolgens de gemeente Heerlen en het Leger des Heils voor dat er ook een derde Domushuis moest komen. Immers: I en II waren volledig in gebruik en daardoor stokte de doorstroming. Het Leger des Heils zocht en vond een derde locatie maar stuitte daarbij op flinke weerstand uit de buurt. Echter: ‘ook deze mensen moesten geholpen worden’ en dit plan voor een derde Domushuis ging door nadat een krappe meerderheid van de Heerlense gemeenteraad voor stemde.

Nu blijkt dat een 3e Domushuis feitelijk helemaal niet bestaat (dat er slechts twee Domushuizen in gebruik waren en nog steeds zijn) rijst de vraag waarom een 3e Domushuis volgens gemeente Heerlen en Leger des Heils zo dringend noodzakelijk was? Feitelijk zijn er met het openen van Domus III, op 29 december 2008, geen 3 maar (zoals ook voordien al) 2 Domushuizen in gebruik.

Domus II ?Als er echt grote nood was aan ruimte/plekken in de beide reeds bestaande Domushuizen waarom is het voormalige Domus II (Oude Brunsummerweg) dan sinds de brand in 2008 nog steeds gesloten?

Na het raadsbesluit voor de komst van een derde Domushuis ging Domus III feitelijk open terwijl Domus II kort daarvoor sloot… deze situatie blijft inmiddels bijna 1,5 jaar ongewijzigd.

Gaat het hier ‘simpelweg’ om een verhuizing/verplaatsing (of vervanging van) of wat is er nu precies aan de hand? Hart-Leers vraagt het college van B&W om uitleg over deze zaak. Immers: hier staan zaken volledig haaks op elkaar!

Domus III heet inmiddels Domus II…