Voortgang breed maatschappelijke voorziening Molenberg stilgelegd?

Posted by | januari 07, 2011 | Nieuws

In de wijk Molenberg gonst het van de geruchten:
‘De vorderingen rondom de breed maatschappelijke voorziening (BMV) Molenberg zijn stilgelegd, zelfs de bouwtekeningen zijn teruggenomen ‘zo klinkt het.

Hart-Leers vroeg vandaar, vandaag, om opheldering over dit opmerkelijke ‘nieuws’.

  • Is het juist dat de vorderingen rondom de komst van de BMV Molenberg zijn stilgelegd?
  • Zo ja, wat is hiervan de reden?
  • Klopt het dat de uitgewerkte bouwtekeningen voor dit project terug genomen zijn?
  • Zo ja , waarom?

Mede omdat (bij gebrek aan onderwerpen!) de raadscommissie Economische Structuur niet doorgaat, verbazingwekkend zo stelt Hart-Leers , stelt de partij directe vragen omdat wachten op een eerstvolgende vergadering na circa een maand duurt.

Kortom: wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot de breed maatschappelijke voorziening Molenberg?