Plannen voor nieuw winkelcentrum Molenberg lijken duidelijk

Winkelunits, een grote parkeerplaats en het wegvallen van de fiets- en voetverbinding Molenberg – Schaesbergerveld lijken de blauwdruk voor een gepland nieuw winkelcentrum. Of dat zomaar kan op een plek die de bestemming ‘bedrijf’ en ‘groen’ kent is echter de vraag. Onder de bestemming ‘bedrijf’ vallen in de categorie 1 & 2 vele bedrijvigheden. Detailhandel komt er echter niet in voor.

Pas volgende maand wil de wethouder meer laten weten over diens supermarktvisie voor heel de stad. Ondertussen klinken rondom het voormalige Pliegerterrein, gelegen aan de rand van de Molenberg en Mijnspoorweg, steeds meer geluiden over de geplande komst van een nieuw winkelcentrum waarnaar supermarkt Lidl Molenberg kennelijk verkassen wil.

Hart-Leers: ‘Met het sluiten van station De Kissel en een ophanden zijnde afsluiting van de prima loop/fietsverbinding Molenberg – Schaesbergerveld lijkt nogal wat aanstaande. Tel daarbij de recente komst van de Dag- en Nachtopvang voor (zwaar) verslaafden met merendeels psychische problemen -en de niet geheel duidelijke nieuwe invulling van grootschalig kloostercomplex Huize de Berg- op dan weet je dat dit allemaal tezamen wel heel erg veel is.’

Dat er tot op heden dermate weinig transparantie is maar ‘via de achterdeur’ -gelukkig- toch het een en ander naar buiten komt schept, helaas, alles behalve vertrouwen.

Hoe luiden de concrete plannen? Hoe passen deze binnen het bestaande bestemmingsplan? Welke effecten brengt dit voor de buurt met zich mee en -wellicht nog veel belangrijker- hoe en per wanneer worden omwonenden er actief bij betrokken en duidelijk geïnformeerd?