Provincie draagt wensbus als mogelijke oplossing voor wegvallen busverbinding Molenberg aan

Posted by | januari 29, 2018 | Nieuws, Vanuit de fractie

Ook Molenberg hoopte er op dat, net zoals op de Heerlerbaan, de weggevallen busverbinding hersteld zou worden. Bijgaand antwoord ontving Hart-Leers vandaag nadat wij hierover (eind augustus ’17) vragen aan gedeputeerde Mackus voorlegden. Na onze eerdere vragen bleef een inhoudelijke reactie uit waarbij vandaag bleek dat bij verzending van de antwoorden kennelijk iets mis ging.

De gedeputeerde liet ons het volgende weten:

U vraagt of de geschrapte haltes in de wijk Molenberg net als in Heerlerbaan hersteld kunnen worden. Ik licht dit graag toe.

 In Heerlerbaan was de vraag vanuit de wijk vergelijkbaar als die u aangeeft voor de wijk Molenberg. Voor alle verzoeken maken wij met Arriva dezelfde afweging: gericht op de vraag (aantallen reizigers en hun reisbewegingen, zoveel mogelijk reizigers zoveel mogelijk kwaliteit bieden) en dit binnen de financiële kaders (deze worden maximaal benut).

 Voor Heerlerbaan was het mogelijk om de oude route te herstellen. Een substantieel aantal reizigers is hiermee geholpen: ca. 50 reizigers/dag uit de wijk hebben een directe verbinding naar het ziekenhuis en de Hogeschool Zuyd en ca. 110 doorgaande reizigers/dag uit Kerkrade hebben via deze lijn en route een kortere overstap en reistijd naar deze bestemming. Bovendien was deze oplossing mogelijk door de bestaande buslijnen tussen Heerlen en Parkstad Stadion anders te verdelen over de verschillende routes. Een buslijn die nu over de Heerlerbaan rijdt omgelegd door de wijk heen. De combinatie van een grote reizigersgroep en de mogelijkheid om binnen het bestaande lijnennet een oplossing te vinden, maakten de oplossing in Heerlerbaan mogelijk.

 In Molenberg is de situatie helaas anders. Het aantal reizigers dat met een herstelde buslijn geholpen zou zijn, is lager: ca. 30 reizigers per dag maakten van de vervallen haltes gebruik. Bovendien zijn er geen combinatiemogelijkheden met andere buslijnen mogelijk, zonder dat reizigers in die buslijnen benadeeld worden met een omweg of vervallen haltes. Het is daarom helaas niet mogelijk om voor inwoners in de wijk een oplossing te bieden, vergelijkbaar met Heerlerbaan.

Een optie die wellicht wel interessant kan zijn om een oplossing te vinden voor de vervoerbehoeften van bewoners in de buurt van deze haltes is een initiatief voor een wensbus. Als u daar meer over wilt weten, kunt informatie vinden op deze website: https://limburg.nl/wensbus.’

Hart-Leers: ‘Of de mogelijkheden van een wensbus een oplossing voor het wegvallen van de busverbinding bieden kan moet samen met de wijk in kaart gebracht worden. Vandaar zullen we de wijkraad over voorgaande reactie informeren en hen om een reactie vragen’.