Arcus College heeft 63 Mln. euro in kas en hield vorig jaar 5 Mln. over

Posted by | January 19, 2012 | Nieuws

Dat meldt www.betermboparkstad.nl op haar website. De site is een initiatief van verontruste inwoners van Parkstad Limburg die zich zorgen maken over het MBO onderwijs in de regio. Vooral de kwaliteit van het onderwijs dat door het Arcus College gegeven wordt baart hen grote zorgen. Met hun website bieden zij een platform om klachten te inventariseren. Daarnaast wil men aangeven welke verbeteringen noodzakelijk zijn. 

De website stelt dat het schoolbestuur van Arcus zich als projectontwikkelaar gedraagt. De site stelt bovendien dat men vooral geïnteresseerd is in nieuwbouw en niet in de leegstaande schoolgebouwen die men overal achterlaat. Dit in combinatie met beroerd onderwijs is een waar schandaal zo stellen zij. Met 10.000 deelnemers en ongeveer 700 medewerkers is het Arcus College een heuse scholenkolos, gegroeid uit een samenwerking die in de jaren ’90 ontstond na fusies van diverse MBO opleidingen.

Via de website www.hoerijkismijnschoolbestuur.nl wist de site te achterhalen dat het Arcus College vanaf 2005 tot en met 2009 gemiddeld 6 Mln. euro per jaar ‘winst’ maakte. Geld dat niet aan onderwijs besteed werd maar op een ‘spaarrekening’ terecht kwam. Als deze tendens zich in de afgelopen jaren doorzette moet het ‘spaarbankboekje’ van Arcus inmiddels tot 70 Mln. euro opgelopen zijn.

Ook op:  http://beteronderwijsnederland.net/node/8197 vallen weinig opbeurende zaken over het Arcus College te lezen. Beter Onderwijs Nederland (BON) geeft aan dat het ROC Arcus College inmiddels de rijkste ROC van Nederland is. Geld dat koste wat het kost opzij werd gezet voor de bouw van een futuristisch scholencomplex. Het onderwijs werd er niet beter op zo meldt BON: leraren moesten proefwerken niet te moeilijk maken, onbevoegde docenten met tijdelijke contracten vingen  gaten in het lesrooster op en een hele klas ging onterecht over.

Hart-Leers maakt zich al geruime tijd grote zorgen over de bouw van de nieuwe Arcus onderwijscampus. ‘Behalve dat vele grote schoolgebouwen midden in onze stad straks allemaal leeg staan verdwijnt ook de dynamiek van de vele duizenden jongeren uit het dagelijkse straatbeeld. Het moet om onderwijs en goed lesgeven gaan en niet om een prachtig fonkelnieuw gebouw’, zo stelt de partij.

Hart-Leers legt de hele kwestie nadrukkelijk aan burgemeester en wethouders voor en vraagt hen om een inhoudelijke reactie op de informatie die de partij via diverse websites boven water haalde. ‘Ook het MBO onderwijs ligt ons na aan het hart. Vandaar dringen wij erop aan om de complete kwestie uit te pluizen en prominent op de politieke agenda te zetten’.

‘De slag om Nederland’ wijdt haar 2e uitzending aan de nieuwbouw van het Arcus College. De uitzending start maandag a.s. om 20.25u. en wordt uitgezonden op Nederland 2.