Onduidelijkheid over toekomst Arcus gebouwen

Posted by | May 24, 2012 | Nieuws

De raadscommissie RO sprak onlangs wederom over de toekomst van de huidige 7 Arcus gebouwen. Hierin lijkt nu,  binnen amper een week, het nodige resultaat geboekt. Het Limburgs Dagblad weet vandaag te melden dat kennelijk nog voor ‘slechts’ 2 panden een invulling gezocht moet worden. 

Voor zover, tot op heden, politiek bekend zouden 2 panden langer als Arcus onderwijslocatie gebuikt worden en krijgt een ander pand zeer waarschijnlijk een onderwijsfunctie (lagere school). Op korte termijn zouden dus 4 locaties leeg geraken waarna (later) 2 anderen volgen. 

Wat betreft de leeg komende  Arcus panden belegt de gemeente Heerlen momenteel een 3-tal workshops waarbij medio september ‘12 duidelijk wordt welke toekomst deze Arcus locaties krijgen. 

Het stuk in de krant van vandaag duidt kennelijk op een forse versnelling van het proces of berust wellicht op onjuiste informatie. Om duidelijkheid te krijgen vraagt Hart-Leers de vakwethouder -per direct- naar de stand van zaken. 

Hart-Leers: ‘Het Arcus dossier staat prominent op onze agenda. Behalve dat de leegkomende gebouwen een negatieve stempel op haar omgeving drukken heeft de grote nieuwbouw aan de rand van Terworm een forse impact op haar omgeving. Wij hadden veel liever gezien dat de bestaande locaties een opknapbeurt kregen waardoor stad en Arcus haar innige band behouden, forse leegstand voorkomen wordt en het natuurgebied Terworm onaangetast blijft.’

Arcus gebouwen