Walas genoemd bij invulling leegkomende Arcus gebouwen

Posted by | June 10, 2013 | Nieuws

In het Visiedocument Herbestemming Arcus Locaties wordt Walas, uitbater van het voormalig CBS gebouw, genoemd bij mogelijke invulling van leegkomende Arcus schoolgebouwen. Opzienbarend dat Walas genoemd wordt terwijl niet geheel duidelijk is hoe het precies zit met betrekking tot het EcoGrowthCentre dat Walas in het voormalig CBS gebouw van de grond tracht te krijgen. Staat Heerlen een volgende (geheime en dik betaalde) businesscase en gemeentelijke (hypotheek)lening te wachten?

De vraag wie of wat Walas precies is werd nog niet beantwoord. Ondertussen bemoeit het bedrijf zich actief met leegkomende kerken, (winkel)leegstand in Vaals, de toekomst van de Heerlense binnenstad (Heerlen next level) en kennelijk ook met de invulling van leeg rakende Arcus (school)gebouwen. Door de bouw van de Arcus campus overbodige schoolgebouwen waarbij het uiteindelijk om 52.000 m2 overaanbod/leegstand gaat.

Het leegstandsprobleem is groot en drukt een flinke stempel op de stad. Daarbij is het wat ons betreft hoogstnoodzakelijk om ook hierbij zo degelijk mogelijke partners te betrekken zodat we alles behalve verder van huis geraken.

Morgenavond staan, op verzoek van Hart-Leers, zowel de leeg rakende Arcus (school)gebouwen als het megaproject Maankwartier op de raadscommissieagenda.