‘Heerlen’ geeft -na 12 weken- antwoord

Posted by | July 27, 2010 | Nieuws

vragenBegin mei stelde Hart-Leers Art. 35 vragen over de nieuwbouw van het Arcus College. Amper enkele dagen later volgde deze reactie: ‘Daar de vragen in verband met de complexiteit van de materie en daardoor door verschillende personen beantwoord dienen te worden lukt het ons niet uw vragen binnen de gestelde termijnen te beantwoorden’. De wettelijke termijn is 30 dagen, uiteindelijk werden het 84 dagen voordat beantwoording volgde.

Natuurlijk is het mogelijk dat iets moeilijk te beantwoorden valt en dat er daarom enig speurwerk nodig is dat tijd vergt. Alle begrip daarvoor.

Echter bij de gemeente Heerlen lijkt het eerder regel dan uitzondering dat beantwoording van politieke vragen aan het college van B&W vele malen langer duurt dan de gestelde termijn van 30 dagen. De antwoorden die in dit geval vervolgens op papier gezet werden hebben een dermate diepgang dat het bovendien een hele kunst lijkt om er -12 weken- over te doen.

vraagtekensDe strekking van de antwoorden:

  1. Ons is daarvan niets bekend.
  2. Men voert het raadsbesluit van 2006 uit (grof geschetst).
  3. Zie bij antwoord op vraag 2.

‘Ons geduld met de gemeente Heerlen is inmiddels, na een 2-tal officiële klachtenprocedures en meerdere malen openlijk ter sprake brengen, op. Hoog tijd om zowel de provincie als Den Haag op deze gang van zaken te wijzen’.

Beantwoording vragen