Nieuwbouw Arcus in combinatie met leegstaand CBS gebouw?

Posted by | May 03, 2010 | Nieuws
Voormalig CBS gebouw
Voormalig CBS gebouwOnlangs vernam Hart-Leers het volgende: de Provincie Limburg zou niet meebetalen aan de benodigde infrastructurele aanpassingen en oplossingen. Noodzakelijkheden ter voorkoming van verkeersproblemen bij Arcus nieuwbouw aan de rand van natuurgebied Terworm. Het College van B en W zou momenteel trachten Arcus er alsnog van te overtuigen om de beoogde nieuwbouwlocatie ‘Terworm’ te laten varen. Nieuwbouw in combinatie met het leegstaande (voormalige) CBS gebouw zou daarbij inmiddels als concrete optie aangedragen zijn.
 
Redenen genoeg voor Hart-Leers om vragen te stellen aan het College van B en W. Is deze informatie juist? Zo ja, wat is de preciese stand van zaken en wanneer (en hoe) licht men de gemeenteraad hierover in?
 
Als bijlage de desbetreffende Art. 35 vragen.

Art. 35 vragen Arcus, CBS